Skip to content

Forskningsprojekt: Hur realiseras ansvaret för de mänskliga rättigheterna i finländska företag?

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2020 14.45
Pressmeddelande

Syftet med det nya forskningsprojektet är att producera täckande information om hur finländska företags ansvar för de mänskliga rättigheterna förverkligas i förhållande till förväntningarna och standarderna i FN:s vägledande principer. Projektet genomförs av Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret.

I projektet utvärderas särskilt företag inom fyra branscher: jordbruksprodukter, informations- och kommunikationsteknik, utvinningsbranschen samt konfektions- och beklädnadsbranschen. Dessa branscher undersöks med hjälp av en metodologi som utvecklats genom internationellt samarbete och som har publicerats av Corporate Human Rights Benchmark (CHRB).

Dessutom bedöms andra stora företag i Finland med hjälp av färre indikatorer som koncentrerar sig på centrala frågor som gäller ansvar för de mänskliga rättigheterna. Utredningen gäller i sin helhet cirka 80 företag.

Forskningen producerar väsentlig information för både beslutsfattare och företag

Myndigheterna och beslutsfattarna får information via forskningsprojektet som kan användas för att utveckla den politiska styrningen, lagstiftningen och andra åtgärder i anslutning till företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna.

För företagen ger projektet viktig information om konkreta åtgärder med hjälp av vilka företagen bättre än tidigare kan respektera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet. I projektet granskas också de bästa sätten att stödja finländska företag när det gäller att publicera information om hur deras ansvar för de mänskliga rättigheterna uppfylls. Andra intressentgrupper, såsom investerare och frivilligorganisationer, kan utnyttja den producerade informationen i sin egen verksamhet för att främja ansvarsfull affärsverksamhet.

I projektet bedöms också hur CHRB-metodologin lämpar sig för regelbunden uppföljning av finländska företags ansvar för de mänskliga rättigheterna.

Projektet genomförs som en del av statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS). Arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och statsrådets kansli är styrgrupp för projektet.

Projektet kan följas på Twitter: @ProjectSihti #sihti

Ytterligare information:
Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 47028, linda.piirto(at)tem.fi
Nikodemus Solitander, ansvarig direktör, ekon. dr, Hanken Svenska handelshögskolan, tfn 040 352 1451, solitander(at)hanken.fi

Back to top