Skip to content

Arbetsplikten för arbetstagare tryggar att det finns tillräckligt med arbetskraft inom hälso- och sjukvården

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2020 15.26 | Publicerad på svenska 31.3.2020 kl. 11.58
Pressmeddelande
Kuvassa hoitaja valmistelee hoitotoimenpidettä.

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusutbrottet råder undantagsförhållanden i Finland. Statsrådet har den 25 mars 2020 utfärdat en förordning om att införa den arbetsplikt inom hälso- och sjukvården som avses i beredskapslagen.

 Med hjälp av arbetsplikten vill man säkerställa att det finns tillräckligt med arbetskraft inom hälso- och sjukvården så att den brist på arbetskraft som coronavirusepidemin orsakar inte äventyrar människoliv. Förordningen är i kraft i hela Finland från den 26 mars till den 13 april 2020.

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) ansvarar för att verkställa arbetsplikten och utfärdar ett arbetsförordnande för den som omfattas av arbetsplikten. Yrkesutbildade personer som har fyllt 18 men inte 68 år och som är verksamma inom antingen den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården kan bli inkallade till tjänst.

Arbetsförordnandet utfärdas för de behov som uppgetts av hälso- och sjukvården och utifrån en individuell prövning av den arbetspliktige. I beredskapslagen föreskrivs om begränsningar i fråga om arbetsförordnanden och om andra omständigheter som ska beaktas. Den som omfattas av arbetsplikten inom hälso- och sjukvården och har fått ett arbetsförordnande är skyldig att utföra nödvändigt arbete inom hälso- och sjukvården.

Med hjälp av arbetsplikten kan man säkerställa hälso- och sjukvårdens resurser i alla nödvändiga uppgifter under det undantagstillstånd som coronaepidemin orsakar, inte enbart vid vården av coronapatienter.

I beredskapslagen finns bestämmelser om den arbetspliktiges ställning och rättigheter. Bestämmelserna gäller arbetspliktigas skyldighet att anmäla sig, arbetsförordnandets innehåll, begränsningar i fråga om arbetsförordnanden och omständigheter som ska beaktas när ett arbetsförordnande ges. Dessutom ska de bestämmelser som gäller arbetspliktsförhållande, villkoren i arbetspliktförhållande, arbetsgivarens upplysningsplikt och arbetspliktsregistret tillämpas.

Ytterligare upplysningar:
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 719
Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 394

Back to top