Skip to content
Media

Energiaministerit keskustelevat elpymisestä ja EU:n kasvustrategiasta – Suomi korostaa laaja-alaista panostusta uusiin teknologioihin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2020 15.44
Tiedote

EU:n energiaministerit keskustelevat 15.6.2020 epävirallisessa kokouksessa Euroopan toipumisesta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta liittyen erityisesti energiajärjestelmien murrokseen ja talouskasvuun. Suomea videokokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Suomi tukee Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelmassa kuvaamaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jossa vahvistetaan ilmastonäkökohtien integrointi kaikille keskeisille sektoreille. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan huomattavia investointeja, joiden rahoittaminen edellyttää sekä julkisen että yksityisen sektorin myötävaikutusta. Suomi korostaa digitalisaatiota ja uusia teknologioita sekä automaatiota ilmastotavoitteiden keskeisenä mahdollistajana.

Koronakriisillä on ollut laajat vaikutukset EU:n talouteen. Se on vaikuttanut erityisesti energiasektorin investointeihin. EU:n puheenjohtajavaltio Kroatia arvioi, että kriisin negatiiviset talousvaikutukset jatkuvat myös ensi vuonna, ja ilman EU:n elvytystoimia energiasiirtymä saattaa hidastua.

Kroatia pyytää taustapaperissaan tietoja siitä, millaisia investointeja energiateknologiaan jäsenmaat suunnittelevat EU:n 2030-tavoitteiden saavuttamiseksi ja energiasiirtymän turvaamiseksi lähivuosina.

–  Suomessa yritykset usealla toimialoilla pohtivat investointeja puhtaisiin ja vähähiilisiin ratkaisuihin, jotka tuottavat kuluttajille energiaa kustannustehokkaasti ja edistävät samalla kilpailukykyä. Teollisuuden eri toimialat ja yksittäiset yritykset ovat ottaneet hyvin aktiivisen roolin suunniteltaessa ja investoitaessa hiilineutraaliin tulevaisuuteen, elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo.

Esimerkkejä tällaisista investoinneista ovat hankkeet, jotka liittyvät päästöttömään energiantuotantoon, sähköstä tuotteiksi -ratkaisuihin (ns. power-to-X), energiatehokkuuteen, digitaalisiin energiaratkaisuihin sekä uusien teknologioiden tutkimukseen ja kehittämiseen.

Myös investoinnit verkkoihin ovat tärkeitä edistettäessä älykästä sektori-integraatioita. Suomen näkemyksen mukaan kaikkia vähähiiliteknologioita olisi edistettävä. Hiilen energiakäytöstä luopumiseen ja puhtaan vedyn käyttöön sisältyy muiden teknologioiden ohella huomattavaa potentiaalia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Komissio kertoo kokouksessa kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tilanteesta sekä päivitetystä työohjelmastaan. Saksa esittelee 1.7.2020 alkavan EU-puheenjohtajakautensa ohjelmaa.

Suomen näkemyksen mukaan kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat tarjoavat hyvät puitteet energiapolitiikan suunnittelulle. Niiden avulla voidaan huolehtia siitä, että tarvittavien investoinneille on vakaa toimintaympäristö ja energiasektoriin eri tavoin vaikuttavat säännökset ovat nykyistä paremmin koordinoituja.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. 050 431 8015
asiantuntija Eero Karjalainen, TEM, puh. 050 501 7746
erityisasiantuntija Sanna Ek-Husson, UM/EUE, Bryssel puh. +32 470 206 178

Back to top