Skip to content
Government and ministries

EU:s arbetsministrar diskuterade utveckling av arbetslagstiftningen

Arbets- och näringsministeriet
10.12.2019 19.34 | Publicerad på svenska 11.12.2019 kl. 10.53
Pressmeddelande

Syftet med diskussionerna mellan arbetsministrarna var att ge den nya kommissionen information om medlemsländernas huvudmål när det gäller EU:s arbetslagstiftning och arbetsmarknadsdialogen. Nicolas Schmit, den nya kommissionären med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, informerade ministerrådet om planerna för den kommande femårsperioden.

Det förväntas att EU:s nya kommission snart lägger fram initiativ som gäller arbetslagstiftningen. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har meddelat att hon under de första 100 dagarna av sin mandatperiod kommer att ta initiativ till minimilöner. Syftet med initiativet skulle vara att säkerställa en rättvis minimilön för alla arbetstagare i EU. Dessutom tänker kommissionen föreslå ett direktiv för att förbättra plattformsarbetarnas ställning.

Under ledning av minister Timo Harakka diskuterade medlemsländernas arbets- och socialministrar behoven att uppdatera EU:s arbetslagstiftning.

– Vi förde en viktig och aktuell diskussion i ministerrådet om omställningen i arbetslivet och de ändringsbehov den medför. Utmaningarna är gemensamma. Fattigdomen bland de som arbetar måste minskas och alla omfattas av arbetstagarnas rättigheter, oberoende av hur arbetet utförs, säger minister Harakka.

Ministrarna betonade vikten av att stärka den sociala dialogen och kollektivavtalsverksamheten. Initiativet om minimilöner ska respektera nationella system och nationell praxis.

Genomförandet av arbetslagstiftningen måste förbättras

I diskussionen framhävdes också behovet av att effektivisera genomförandet av arbetslagstiftningen. Det finns fortfarande brister i genomförandet av direktiven om samråd med och information till arbetstagarna, även om förändringarna i arbetslivet framhäver behovet av dialog på arbetsplatserna.

I medlemsländerna genomförs som bäst flera nya direktiv som gäller bland annat transparens och förutsägbarhet i anställningsvillkoren, utstationerade arbetstagare samt att förena arbete och familjeliv.

Mer information:

Jenni Karjalainen, specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0605

Back to top