Hyppää sisältöön

EU-työministerit keskustelivat työlainsäädännön kehittämisestä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2019 19.34
Tiedote

Työministerien keskustelujen tavoitteena oli evästää uutta komissiota jäsenvaltioiden päätavoitteista EU:n työlainsäädännön ja työmarkkinavuoropuhelun osalta. Työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava uusi komissaari Nicolas Schmit valotti ministerineuvostolle tulevan viisivuotiskauden suunnitelmia.

EU:n uudelta komissiolta odotetaan pian työlainsäädäntöä koskevia aloitteita. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmoittanut tekevänsä minimipalkkaa koskevan aloitteen toimikautensa ensimmäisen 100 päivän aikana. Aloitteen tavoitteena olisi varmistaa oikeudenmukainen vähimmäispalkka jokaiselle työntekijälle EU:ssa. Lisäksi komissio aikoo ehdottaa direktiiviä alustatyöntekijöiden aseman parantamiseksi.

Jäsenmaiden työ- ja sosiaaliministerit keskustelivat ministeri Timo Harakan johdolla EU:n työlainsäädännön päivittämistarpeista.

- Kävimme ministerineuvostossa tärkeän ja ajankohtaisen keskustelun työelämän murroksesta ja sen synnyttämistä muutostarpeista. Haasteet ovat yhteisiä. Työssäkäyvien köyhyyttä pitää vähentää ja työntekijöiden oikeudet kuuluu kaikille, työnteon tavasta riippumatta, ministeri Harakka sanoo.

Ministerit painottivat keskustelussa sosiaalisen vuoropuhelun ja työehtosopimustoiminnan vahvistamista. Vähimmäispalkkaa koskevan aloitteen tulee kunnioittaa kansallisia järjestelmiä ja käytäntöjä.

Työlainsäädännön toimeenpanoa on parannettava

Keskustelussa korostui myös tarve tehostaa työlainsäädännön toimeenpanoa. Työntekijöiden kuulemista ja tiedottamista koskevien direktiivien toimeenpanossa on edelleen puutteita, vaikka työelämän muutos korostaa työpaikkatason vuoropuhelun tarvetta.

Jäsenmaissa on parhaillaan toimeenpantavana useita tuoreita direktiivejä, jotka koskevat muun muassa työsuhteen ehtojen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta, lähetettyjä työntekijöitä sekä työn ja perheen yhteensovittamista.

Timo Harakka toimi työministerinä 10.12.2019 asti. Hänet nimitettiin 10.12.2019 Sanna Marinin hallituksen liikenne- ja viestintäministeriksi.

Lisätietoja:

erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 040 751 5496
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 050 396 0605

 
Sivun alkuun