Skip to content
Government and ministries

Den europeiska batterialliansen har som mål att främja kompetens och råvaruproduktion för att stärka branschen

Arbets- och näringsministeriet
11.3.2021 10.00
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä har bjudits in till den europeiska batterialliansens femte möte fredagen den 12 mars 2021. Det virtuella högnivåmötet har sammankallats av kommissionärerna Maroš Šefčovič och Thierry Breton.

Temat för mötet är målen för den europeiska batterialliansen samt i synnerhet utvecklingen av den kompetens som ett batteriekosystem kräver och främjandet av produktion av batteriråvaror och batterimaterial i EU. 

EU:s mål är en stark europeisk batteribransch 

EU strävar efter att bygga upp ett hållbart, innovativt och konkurrenskraftigt affärsverksamhetsnätverk inom batteribranschen i Europa. I slutet av 2017 lanserade kommissionen den europeiska batterialliansen och antog i maj 2018 en strategisk handlingsplan för batterier.

Också Finland eftersträvar att vara föregångare inom batteribranschen. Den färska batteristrategin presenterar metoder genom vilka Finland utvecklas till en konkurrenskraftig, kompetent och hållbar del av den internationella batteriindustrin. 

– Konkurrensen inom batteribranschen är hård, men Finland har goda möjligheter att klara sig i den internationella konkurrensen med hjälp av hög kompetens och ansvarsfull produktion och vidareförädling av batteriråvaror samt lösningar inom cirkulär ekonomi. De senaste goda nyheterna om investeringar i batteribranschen och till exempel de senaste nyheterna om stora rekryteringar vid bilfabriken i Nystad visar att vi är på rätt väg i vår batteristrategi, som stöds av det europeiska samarbetet, kommenterar näringsminister Mika Lintilä. 

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103

Back to top