Skip to content
Government and ministries

Bedömning: Coronapandemin minskade turisternas konsumtion i Finland med över 40 procent

Arbets- och näringsministeriet
22.2.2021 10.00
Pressmeddelande

År 2020 använde finländska och utländska turister 9,3 miljarder euro i Finland. Det är 42 procent mindre än 2019 då konsumtionen var 16,1 miljarder euro. Coronapandemin har alltså minskat turisternas konsumtion i Finland med nästan 7 miljarder euro.

Omfattningen av den förlust som turismen upplever avslöjas när man ser på den ekonomiska utvecklingen i Finland. Minskningen av Finlands bruttonationalprodukt från 2020 stannar på cirka 3 procent.

Uppgifterna framgår av en preliminär bedömning av de pengar som finländska och utländska turister använde i Finland år 2020, det vill säga efterfrågan på turism. Bedömningen har gjorts i samarbete mellan arbets- och näringsministeriet, Visit Finland, Statistikcentralen, Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf och Finlands Restaurangförbund SMAL rf. Aktörerna förutspådde redan i september 2020 hur efterfrågan på turism kommer att utvecklas i Finland, och bedömningen verkar tills vidare ha varit riktig enligt tillgängliga statistikuppgifter.

Inom den internationella turismen minskade konsumtionen drastiskt

De riktlinjer för resor och begränsningsåtgärder som vidtagits i Finland och i andra länder med anledning av spridningen av coronapandemin inverkade allvarligt på den gränsöverskridande turismen. Enligt en preliminär bedömning minskade coronakrisen år 2020 utländska turisters konsum-tion i Finland med närmare 67 procent, det vill säga med 3,3 miljarder euro. Enligt den preliminära bedömningen minskade finländarnas konsumtion  i Finland till följd av utlandsresor med 73 procent, det vill säga med cirka 1,7 miljarder euro.

Läget för resandet i Finland påverkas kraftigt av att den internationella turismen har startat. Turismen till Finland och finländarnas utlandsresor återhämtar sig betydligt långsammare än resorna i hemlandet.

Efterfrågan på inhemsk turism sjönk kraftigt, även om sommaren i viss mån räddade situationen

Efter de utmanande vårmånaderna ökade den inhemska turismen tydligt under sommarmånaderna juni–augusti, då man nästan nådde efterfrågan år 2019. När begränsningsåtgärderna skärptes vände dock den positiva utvecklingen nedåt redan i september.

Inom den inhemska turismen kunde man skilja på två mycket olika utvecklingsförlopp. Efterfrågan på hyresstugor började öka kraftigt i maj, och utvecklingen fortsatte fram till slutet av året. Hotellen hade en negativ utveckling av efterfrågan från och med mars. För de övriga inkvarteringsrörelserna började efterfrågan öka från och med juli. Enligt den preliminära bedömningen minskade efterfrågan inom den inhemska turismen med cirka 20 procent, det vill säga med 1,7 miljarder euro år 2020.

Bedömningarna för 2021 publiceras i mars

År 2020 utarbetade arbets- och näringsministeriet som tjänsteuppdrag de bedömningar som beskriver turismefterfrågan tillsammans med Visit Finland, Statistikcentralen och Turism- och Restaurangförbundet rf och Resebyråbranschens förbund i Finland rf. Bedömningarna publicerades första gången den 6 maj 2020 och uppdaterades den 9 september 2020.

En uppdatering av utvecklingsprognoserna för efterfrågan på turism publiceras nästa gång vid Visit Finlands webbinarium, som ordnas den 17 mars 2021.

Efterfrågan på turism beskriver den penningsumma som under året använts för köp av turismtjänster och turismprodukter. Den totala turismefterfrågan innehåller de finländska och utländska resenärernas konsumtionsutgifter i Finland. Bedömningarna beskriver coronavirusets konsekvenser för turismen i Finland som helhet.

Ytterligare information:

Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012
Katarina Wakonen, manager, Research, Visit Finland, tfn 040 072 3088
Ossi Nurmi, överaktuarie, Statistikcentralen, tfn 029 551 2984
Ari Peltoniemi, chefsekonom, Turism- och Restaurangförbundet rf, tfn 044 750 4511
Heli Mäki-Fränti, verkställande direktör, Resebyråbranschens förbund i Finland rf, tfn 040 575 1303

Back to top