Skip to content
Media

Fortum hakee käyttölupaa LO1 ja LO2 -laitosyksiköille vuoden 2050 loppuun saakka

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2022 10.15
Tiedote
Kuva: Fortum Oyj

Fortum Power and Heat Oy jätti 18.3.2022 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaisen käyttölupahakemuksen Loviisa 1 ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden energiantuotantoon enintään vuoden 2050 loppuun saakka, ja niiden käytöstä poistoon valmistautumisen edellyttämällä tavalla enintään vuoden 2055 loppuun asti. Laitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030.

Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevalle matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitokselle käyttölupaa haetaan vuoden 2090 loppuun saakka. 

Loviisan ydinvoimala on Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos. Sen kaksi voimalaitosyksikköä aloittivat tuotantonsa vuosina 1977 ja 1980. Voimalaitosyksiköt ovat VVER-440 tyyppisiä painevesireaktoreita. Kummankin reaktorin sähköteho on tehon noston jälkeen yli 500 MW. Laitoksen vuosituotanto on yli 8 terawattituntia, mikä on noin 10 prosenttia Suomen vuotuisesta sähköntuotannosta.

Käyttölupahakemusten käsittelyyn sisältyy lain mukainen lausuntomenettely, josta kuulutetaan huhtikuussa. TEM pyytää tuolloin lausuntoja useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Lausuntoja pyydetään 12.8.2022 mennessä muun muassa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. 

TEM antoi 14.1.2022 perustellun päätelmän Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkon YVA-selostuksesta. Päätelmä päätti hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessin, johon sisältyi myös kansainvälinen arviointi, eli ns. Espoon prosessi. 

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, p. 029 504 7035
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, p. 050 592 2109 (voimalaitos)
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, p. 050 412 4425 (loppusijoituslaitos)

Back to top