Skip to content
Media

Hallitus esittää muutoksia tehoreservilakiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2021 14.48
Tiedote
Kuvassa talvinen voimalinja

Valtioneuvosto antoi 21.10.2021 eduskunnalle esityksen laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta. Laki saatettaisiin vastaamaan sisällöltään sähkön sisämarkkinoista annetun EU-asetuksen vaatimuksia resurssien riittävyyden arvioinnin sekä kapasiteettimekanismien käyttöönoton osalta.

Esityksen tavoitteena on kehittää tehoreservijärjestelmää vastaamaan strategisia reservejä koskevia uusia EU-sääntelyn vaatimuksia. Tehoreservijärjestelmällä pyritään jatkossakin varmistamaan sähkön riittävyys talvikauden huippukulutuksen aikana.

Tehoreservin tarve ja määrä arvioitaisiin jatkossa vähintään kahden vuoden välein. Arviointi pohjautuisi sähkömarkkina-asetuksen mukaiseen eurooppalaista resurssien riittävyysarviointia täydentävään kansalliseen arvioon. Lisäksi Energiaviraston tulisi tehoreservin määrää mitoittaessaan ottaa huomioon valtioneuvoston päätöksellä asetettava sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso.

Tehoreserviin voisivat jatkossa osallistua voimalaitosten ja kulutusjoustoon kykenevien kohteiden lisäksi myös tekniset vaatimukset täyttävät energiavarastot sekä näiden yksiköiden yhdistelmät (aggregointi). Tehoreservi on aiemmasta poiketen ilmoitettava Euroopan komissiolle valtiontukena. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.

Lisätiedot 
erityisasiantuntija Kanerva Sunila, TEM, p. 029 504 7138
ylitarkastaja Tatu Pahkala, TEM, p. 029 506 4217
 

Back to top