Skip to content

Finnvera och Europeiska investeringsfonden har avtalat om att finansiera finländska företags verksamhet med 190 miljoner euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2019 10.23
Pressmeddelande
Juuso Heinilä, Maria Leander och Katri Kulmuni

Finnvera och Europeiska investeringsfonden (EIF) har ingått ett garantiavtal som innebär att närmare 190 miljoner euro i ny lånefinansiering ställs till förfogande för tillväxtorienterade finländska företag inom de två närmaste åren.

I och med avtalet lanserar Finnvera en ny produkt, SMF-borgen, vars syfte är att förbättra möjligheterna för tillväxtorienterade små och medelstora företag att få lånefinansiering för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov.  Genom sin motgaranti garanterar EIF 50 procent  av den SMF-borgen som Finnvera beviljar. Enligt uppskattning kommer åtminstone 2 000 finländska företag att kunna dra nytta av den finansiering som beviljas på basis av avtalet.

Denna finansiering möjliggörs tack vare en garanti från COSME och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som grundats enligt investeringsplanen för Europa (Juncker Plan). COSME, dvs. programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, är ett finansieringsprogram vars syfte är bl.a. att göra det lättare för små och medelstora företag att få finansiering.

Den nya borgen avhjälper bristen på säkerheter hos tillväxtorienterade SMF-företag

SMF-borgen är en garanti utan säkerhet som beviljas för 80 procent av ett banklån på högst 150 000 euro. Den är avsedd att tillgodose finansieringsbehov hos tillväxtorienterade och lönsamma små och medelstora företag som grundats för över tre år sedan.  Finnveras borgensandel av 80 procent har en stor betydelse särskilt för sådana företag inom t.ex. servicesektorn, handeln, eller IT-sektorn som inte kan lämna några realsäkerheter till bankerna. Finnvera kräver inte heller någon självfinansieringsandel av de företag som ansöker om SMF-borgen. 

- Vårt mål är att enligt regeringsprogrammet stöda skapandet av mångsidigare finansieringsalternativ för start up-företag och små och medelstora företag. Särskilt inom landskapen, där de realsäkerheter som står till företagens förfogande är begränsade, har detta avtal mellan Finnvera och Europeiska investeringsfonden en stor betydelse för de tillväxtorienterade företagen, betonar näringsminister Katri Kulmuni

– Den Efsi-finansiering till Finland som godkänts av Europeiska investeringsbanksgruppen uppgår till drygt två miljarder euro.  I förhållande till folkmängden är beloppet det högsta bland EU-länderna. I förhållande till bruttonationalprodukten är Finland på åttonde plats, vilket kan betraktas som ett bra resultat, tillägger minister Kulmuni.

– Tillväxt förutsätter ofta finansiering, och ett av våra viktigaste mål är att möjliggöra denna tillväxt för de finländska små och medelstora företagen. Avtalet med Europeiska investeringsfonden säkerställer att de tillväxtorienterade små och medelstora företagen har bättre möjligheter än tidigare att få lån av en bank. Det är också mycket lätt att ansöka om vår nya SMF-borgen, eftersom den bank som beviljar lånet ansöker om borgen hos Finnvera för företagets räkning, säger Finnveras affärsverksamhetsdirektör Juuso Heinilä


Länk till Finnveras och Europeiska investeringsfondens gemensamma pressmeddelande.

Mer information:

Kari Villikka, förändringsdirektör, Finnvera, tfn 029 460 2653
Kari Jääskeläinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 044 0581 030
Jyrki Orpana, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 409 4457 

Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för ny företagsverksamhet, för tillväxt och internationalisering samt skydd mot risker vid export. Finnvera stärker finländska företags verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att erbjuda lån, garantier och exportgarantier. Finnvera delar den risk som är förenad med finansieringen med andra finansiärer. Mer information om Finnvera: https://www.finnvera.fi/swe/

EIF

Europeiska investeringsfonden (EIF) tillhör EIB-gruppen. Fondens viktigaste uppgift är att stödja de europeiska mikroföretagen och små och medelstora företagen genom att hjälpa dem att få finansiering. EIF planerar och utvecklar risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som är specifikt inriktade på detta marknadssegment. I denna uppgift stöder EIF innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning till stöd för EU:s mål.      
Mer information om Europeiska investeringsfonden finns på https://www.eif.org/

Back to top