Skip to content
Government and ministries

Ministeri Rehn: Team Finland -toiminnan kehittäminen aloitetaan kasvuohjelmien päivittämisellä

Työ- ja elinkeinoministeriö
30.9.2016 13.43
Tiedote

Team Finland -kasvuohjelmat ovat hallitusohjelmassa sovittu työväline suomalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Kasvuohjelmista on 30.9.2016 julkaistu puolivälin arvio osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

– Viime vuosien muutokset vienninedistämistyössä ovat kohdanneet arvostelua yrityskentässä. Olen kuunnellut kritiikkiä herkällä korvalla, ja Team Finland -toiminnan uudistaminen on käynnistetty, jotta se palvelisi paremmin kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä. Syksyn mittaan päätämme - myös parhaiden kansainvälisten esimerkkien, kuten Enterprise Ireland nojalla - seuraavista askelista, joilla yritysten kansainvälistymisen ja vientityön voimia kootaan, elinkeinoministeri Olli Rehn sanoo.

– Aloitamme uudistustyön Team Finland -kasvuohjelmista. Julkistetun arvion mukaan asiakasyritykset ovat pääosin tyytyväisiä ohjelmiin. Nyt on kuitenkin oikea aika hioa tästä työkalusta entistä parempi, elinkeinoministeri Rehn jatkaa.

Kasvuohjelmissa luovutaan osin sirpaleiseksi koetusta ohjelmatoiminnasta ja yhdistetään ohjelmia hallituksen strategisten painopisteiden mukaisesti. Kasvuohjelmapaketin sisälle rakennetaan jatkossa kuusi hallitusohjelman tavoitteita vastaavaa kokonaisuutta. Nämä ovat: 1) arktinen liiketoiminta, 2) biotalous ja cleantech, 3) digitalisaatio, 4) terveysala, 5) matkailuala ja 6) poikkileikkaavat teemat, kuten luovat alat ja monitoimialat. Osaan näistä sisältyy erityisesti ulkomaisten investointien näkökulma.

Lisäksi uudistuksessa yhdistetään soveltuvin osin Tekesin innovaatio-ohjelmat Team Finland -kasvuohjelmiin. Tekesin rahoitusta saaneille yrityksille tarjotaan sujuva reitti kansainvälisille markkinoille kasvuohjelmien kautta. Samoin kansainvälistymispolulla jo oleva yritys voi osallistua Tekesin ohjelmiin, jos huomaa tarpeen tuotteensa tai palvelunsa jatkokehittämiseen.

Kasvuohjelmia tehostetaan myös etsimällä yritysten toimialan kannalta luontevin vastuutaho ohjelman vetäjäksi. Esimerkiksi kaivosalan kasvuohjelma siirtyi Geologian tutkimuskeskuksen vetovastuulle elokuussa. Koulutusvientiohjelmaa kehitetään vastaavasti alan toimijoiden kanssa.

Team Finland -palveluiden kehittämisellä on tiivis yhteys valmisteilla olevaan aluehallinnon uudistukseen.

– Madallamme kynnystä etenkin kasvuhakuisille pk-yrityksille ottaa osaa tarjottuihin palveluihin ja vahvistamme yrityspalveluita alueilla. Jokaiseen maakuntaan tulee oma Team Finland -koordinaattori, joka toimii pk-yritysten lähellä ja niiden sparraajana jo kansainvälistymisen alkuvaiheessa, kertoo elinkeinoministeri Rehn.

Team Finland -kasvuohjelmien arviointi

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, TEM, puh. 029 504 7165
teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä, TEM, puh. 029 504 7036

Back to top