Skip to content
Government and ministries

Ministeriet har fått ny webbplats samt ny logotyp och grafisk profil

Arbets- och näringsministeriet
22.6.2016 14.55
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har fått ny webbplats samt ny logotyp och grafisk profil. Det har satsats på att göra webbplatsen användarvänlig bl.a. genom tydligare klassificering av informationen, genom beaktande av sökbarheten, genom bättre webbtexter och genom användning av bilder och illustrationer.

I klassificeringen av innehållet har den ledande tanken varit att beakta webbplatsens målgrupper. I synnerhet för företag finns det mer information än tidigare.

I och med förnyelsen av webbplatsen går arbets- och näringsministeriet över till statsrådets gemensamma publiceringsplattform och modell för webbkommunikation. Tidigare har statsrådets kansli, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet anslutit sig till den. Förnyelsen omfattar webbplatsens struktur, innehåll, funktioner och tjänster. Utvecklingsarbetet fortsätter hela året till slut.

Ministeriets nya logotyp och grafiska profil har skapats av Ilari Pousi på designbyrån Sissy Oy. Den nya grafiska profilen syns i det material som ministeriet producerar och i ministeriets kommunikationskanaler. Ministeriets gamla logotyp och grafiska profil har använts sedan 2008, dvs. det år då arbets- och näringsministeriet inrättades. I samband med förnyelsen har också ministeriets engelska namn ändrats till Ministry of Economic Affairs and Employment (tidigare Ministry of Employment and the Economy).

Back to top