Skip to content
Government and ministries

Raportti: Yhdysvaltain mahdolliset kauppapoliittiset toimet vaikuttaisivat myös Suomeen

Työ- ja elinkeinoministeriö
4.10.2017 12.39
Tiedote

Yhdysvaltain mahdolliset kauppapoliittiset toimet vaikuttaisivat myös Suomeen, vaikka kohdistuisivat Kiinaan, arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n ulkoasianministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä raportissa ”Shield the US from Imports! GDP Impacts on Finland and Other European Union Member States”.

Raportti spekuloi protektionistisen kauppapolitiikan vaikutuksilla, eli Yhdysvaltain potentiaalisten lisätullien vaikutuksilla Euroopan unioniin, Kiinaan ja Meksikoon. Protektionismi on nostanut päätään kansainvälisessä kauppapolitiikassa, ja sen nousu luo uhkakuvia globaalien arvoketjujen toiminnalle.

Arvoketjuissa ei ole kyse ainoastaan kauttakulkuviennistä, vaan suomalaista arvonlisää viedään Yhdysvaltoihin myös osana kolmansien maiden tuottamia tuotteita. Tämä tarkoittaa, että Suomesta viedään niin sanottuja välituotteita, joita kolmannessa maassa ensin jatkojalostetaan, ja sitten viedään edelleen Yhdysvaltoihin.

“Yhdysvallat on Suomen tärkein vientimarkkina arvonlisällä mitattuna. Jos USA asettaisi esteitä esimerkiksi Kiinan tuonnille, se johtaisi helposti vastatoimiin aiheuttaen vakavia seurauksia myös Suomelle ja koko EU:lle. Isojen maiden kauppasota ei ole vain kahden kauppa, vaan sivullisetkin kärsivät”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

ETLA:n mukaan vastatoimet protektionistisen kauppapolitiikan harjoittajaa kohtaan ovat mahdollisia. "Yhdysvallat ei ole vielä ryhtynyt sanoista tekoihin. Kansainvälisen kaupan keskinäisriippuvuuden huomioon ottaen Suomen kannalta vapaan kaupan jatkuminen olisi tärkeää" arvioi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

ETLA:n mukaan Kiinaan kohdistuvat 45 % ja Meksikoon kohdistuvat 35 % lisätullit laskisivat Suomen viennin arvonlisää 0,21 miljardilla dollarilla, mikä vastaa 0,09 % Suomen BKT:sta. Suomi ei kuuluisi EU:n pahimpiin kärsijöihin, joita olisivat Irlanti, Saksa ja Luxemburg. Tullien vaikutukset olisivat huomattavasti suuremmat, mikäli Yhdysvallat kohdistaisi lisätullit suoraan Euroopan unioniin. Tällaiset, maksimissaan 15 % lisätullit, voisivat laskea Suomen arvonlisää summalla, joka vastaa 0,58 % Suomen BKT:sta.

Yhdysvallat on arvonlisällä mitattuna Suomen suurin vientimaa, ja peräti kolmannes tästä viennistä kulkee kansainvälisten arvoketjujen läpi kolmansien maiden kautta. Yhdysvallatkin on esittänyt protektionistisia näkökantoja, joten protektionismin vaikutukset voivat rantautua myös Suomeen.

Etlan raportti on luettavissa tästä

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa, puh. 0295 351 700 ja neuvotteleva virkamies Maria Kauko, puh. 029 504 8240, työ-ja elinkeinoministeriö.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] ja työ- ja elinkeinoministeriön [email protected]

Kai Mykkänen Mika Lintilä
Back to top