Skip to content
Media

Raportti: Työn murros haastaa pohjoismaista hyvinvointimallia – ratkaisu voi löytyä hyvinvointivaltion vahvuuksista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2021 11.31
Tiedote

Pohjoismaista hyvinvointimallia haastavat pitkällä aikavälillä globaalit megatrendit kuten digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Pohjoismaiden ministerineuvoston ja tutkimuslaitos FAFOn laaja tutkimushanke syventyi työn tulevaisuuteen Pohjoismaissa. Hankkeen loppuraportti julkaistiin 7.5.2021. Pohjoismaiden työministerit käsittelevät sen teemoja epävirallisessa videokokouksessaan 2.6.2021.

Tutkijat tarkastelivat Future of Work -hankkeessa työn tulevaisuutta muun muassa digitalisaation, alustatalouden, työolojen ja työlainsäädännön näkökulmasta. He pohtivat, miten pitkän aikavälin megatrendit ja koronaviruskriisi vaikuttavat pohjoismaiseen hyvinvointimalliin ja miten pohjoismaisia käytäntöjä voidaan uudistaa tulevaisuuden työelämään soveltuviksi. Keskeistä on, miten muuttuvilla työmarkkinoilla voidaan ylläpitää pohjoismaista hyvinvointimallia ja korkeaa työllisyyttä, joka toisaalta takaa hyvinvointimallin.

Tutkijoiden mukaan pohjoismainen hyvinvointimalli voi siihen kohdistuvista haasteista huolimatta olla ratkaisu nouseviin ongelmiin. Pohjoismaissa hyödynnetään jo nykyisin laajasti digitaalista teknologiaa, eikä digitalisaatio ole johtanut yhteiskunnan tai työmarkkinoiden epätasa-arvoistumiseen. Tutkijat suosittelevat, että Pohjoismaissa panostetaan jatkossakin koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä reiluihin työolosuhteisiin.

Loppuvuodesta 2017 käynnistyneen tutkimushankkeen toteutti ryhmä, johon kuului yhteensä yli 30 tutkijaa Tanskasta, Suomesta, Islannista ja Ruotsista.

Pohjoismaiden työministerit keskustelevat tulevaisuuden työstä

Pohjoismaiden työministerit käsittelevät Future of Work -hankkeen havaintoja 2.6.2021 epävirallisessa videokokouksessa. Kokouksen järjestää Suomi, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2021. Kokoukseen kutsutaan ministerien lisäksi työmarkkinaosapuolten edustajat.

Työelämään liittyvät kysymykset ovat esillä myös kolmessa konferenssissa, jotka Suomi järjestää syksyllä osana puheenjohtajakauttaan. Niissä käsitellään pohjoismaista palkanmuodostusjärjestelmää, työn tulevaisuutta erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta sekä osallistavien työmarkkinoiden edistämistä. Pohjoismaiden työministerien virallinen kokous on tarkoitus pitää marraskuussa 2021.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Hanna Hämäläinen, TEM, p. 0295 047 060 (tutkimushanke)
neuvotteleva virkamies Pauliina Porkka, TEM, p. 0295 048 278 (työministerien kokous)

Back to top