Skip to content
Media

Saatavuusharkinta poistuu Suomessa jo työskentelevien jatkoluvista 1.6. alkaen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2019 11.47
Tiedote

Työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt Suomessa vähintään vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle ammattialalle. Lainmuutoksella tavoitellaan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden helpottamista.

Ulkomaalaislaki muuttuu 1.6.2019 alkaen. Osana lain muutoksia saatavuusharkinta poistuu työntekijän oleskeluluvan jatkolupaa hakevilta alanvaihtajilta.

Edellytyksenä on, että henkilö on työskennellyt Suomessa työntekijän oleskeluluvalla vähintään vuoden, ja hän muutoin täyttää alan pätevyysvaatimukset. TE-toimistot selvittävät jatkossakin ulkomaalaislain mukaiset työnantajan toimintaedellytykset.

Työvoiman tarjonta on monilla aloilla niukentunut. Siksi on tarpeen – muiden toimien ohella – parantaa jo työmarkkinoilla olevien ulkomaalaisten mahdollisuuksia ammatilliseen liikkuvuuteen. Saatavuusharkinnan poistuminen Suomessa jo työskenteleviltä ammattialan vaihtajilta koskee vuositasolla vain joitain kymmeniä oleskeluluvan hakijoita. Yksittäisissä tapauksissa lakimuutos voi kuitenkin merkitä suurta muutosta, kun työntekijän saaminen ei jää kiinni saatavuusharkinnasta.

Lakimuutos lisää työvoiman tarjontaa varsinkin siivousalalla, teollisuudessa, rakennus- ja metallialalla sekä puutarha- ja maatalousalalla jonkin verran. Monet kohdealoista ovat sellaisia, jotka monen ELY-keskuksen alueellisissa työlupalinjauksissa on siirretty normaalimenettelyä kevyempään saatavuusharkintaan.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 029 5048 022

Back to top