Skip to content
Government and ministries

Antalet arbetslösa arbetssökande steg kraftigt i maj

Arbets- och näringsministeriet
24.6.2020 8.05 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 11.12
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av maj sammanlagt 432 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 206 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 400. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av maj fanns det i hela landet 181 400 permitterade, vilket är 167 500 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 158 100, vilket är 149 800 fler än i maj i fjol.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 69 800, vilket var 7 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 141 600, dvs. 56 600 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 27 700 fler än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 56 400. I januari–maj avslutades i genomsnitt 62,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 45 100 nya lediga jobb, dvs. 20 900 färre än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 96 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 32 200 färre än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 105 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 18 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 96 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,4 procent, dvs. 2,7 procentenheter lägre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 295 000, vilket är 46 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,6 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar: 
Konsultativ tjänsteman Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Back to top