Skip to content
Government and ministries

IEA:s 5 dagar långa utvärderingsbesök i Finland nu över

Arbets- och näringsministeriet
1.12.2017 15.39
Pressmeddelande

En expertgrupp från det internationella energiorganet IEA har varit på besök i Finland denna vecka (27.11–1.12.2017) för att göra en utvärdering av vårt lands energipolitik. Denna gång låg fokuset i utvärderingen främst på utsläppsminskningar i ansvarsfördelningssektorn och i synnerhet transporterna, hållbar användning av skogsbiomassa samt framtida utmaningar på elmarknaden.

Gruppen arbetade vid arbets- och näringsministeriet och träffade under veckan centrala aktörer från energisektorn samt diskuterade med representanter för olika myndigheter, verksamhetsutövare, intresseorganisationer och civilsamhällesorganisationer.

– Gruppen har gått igenom en imponerande mängd information under veckan. Jag vill tacka utvärderingsgruppen för deras engagemang och för sakkunnig diskussion. Jag är säker på att den kommande rapporten hjälper oss i utvecklandet av energipolitiken, konstaterar Riku Huttunen, överdirektör vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

IEA:s utvärdering av Finlands energipolitik är en expertutvärdering som utförs av en grupp på 10 personer som i år bestod av medlemmar från IEA:s sekretariat, OECD:s kärnenergiorgan NEA och Europeiska kommissionen. I gruppen ingick experter från bl.a. Danmark, Norge och Australien.

– För oss experter har det varit en fascinerande och lärorik vecka i Finland. Finland har ett fascinerande energisystem och har gjort goda framsteg under de senaste fem åren, men Parisavtalet medför nya utmaningar, konstaterade ledaren för IEA:s utvärderingsgrupp, Lars Georg Jensen från den danska energimyndigheten.

– För att landet ska kunna gå i spetsen för utvecklingen i ett längre tidsperspektiv, mot 2050, krävs att man griper tag i innovationsmöjligheter och utnyttjar teknik för ren energi. IEA:s utvärdering stöttar regeringen i arbetet för att uppnå dessa mål, fortsatte Jensen.

Efter besöket utarbetar IEA:s sekretariat tillsammans med utvärderingsgruppen en skriftlig rapport om utvärderingen. En slutlig rapport publiceras under senare delen av 2018. Där presenteras bedömningar av läget inom energipolitiken och ges rekommendationer om behövliga nya politikåtgärder.

Tidigare har det gjorts utvärderingar av Finlands energipolitik 2013 och 2007. Båda gångerna fick Finland beröm för sina politikval och sin mångsidiga energimix.

Ytterligare upplysningar:
Katja Tuokko, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 043

Back to top