Skip to content

Suomen ja Saudi-Arabian sopimus ydinenergiayhteistyöstä voimaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2017 13.50
Tiedote

Valtioneuvosto antoi 24.5.2017 asetuksen, jolla saatetaan voimaan Suomen Saudi-Arabian kanssa tekemä sopimus ydinenergian rauhanomaisessa käytöstä ja siitä lakiin kirjatut määräykset. Laki ja asetus tulevat voimaan 3.6.2017

Saudi-Arabia suunnittelee panostuksia ydinenergian tuotantoon. Suomessa on monipuolista osaamista ydinenergian alalla, jota voidaan hyödyntää Saudi-Arabian ydinenergiaan ja sen kehittämiseen liittyvissä projekteissa. Sopimuksella sovitaan yhteistyön oikeudellisista reunaehdoista.

Suomella, eikä edes Euroopan atomienergiayhteisö Euratomilla ole ollut Saudi-Arabian kanssa yhteistyösopimusta ydinenergian rauhanomaista käytöstä. Suomi kävi sopimusta koskevat neuvottelut vuosina 2014–2015 ja maiden välinen sopimus allekirjoitettiin 8.9.2015. Eduskunta hyväksyi asiaa koskevan hallituksen esityksen keväällä 2017 ja tasavallan presidentti vahvisti lain 7.4.2017.

Suomi on osapuolena kaikissa Suomen kannalta oleellisissa kansainvälisissä ydinalan yleissopimuksissa. Kahdenvälisillä sopimuksilla edistetään yhteistyötä Suomen ja sopijamaan kesken ydinenergian käytön tutkimuksessa, laitteiden, teknologian ja ydinaineiden siirrossa maiden välillä sekä ydin- ja säteilyturvallisuuden edistämisessä.

Suomi on tehnyt ydinenergia-alan kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia viime aikoina myös Etelä-Korean ja Venäjän kanssa. Lisäksi Suomi on Euratomin jäsenyyden kautta osallisena sen kolmansien maiden kanssa tekemissä yhteistyösopimuksissa.

Lisätiedot:
ylitarkastaja Netta Skön, TEM, puh. 029 504 7059

Back to top