Skip to content

ANM:s podcast 75 % startar den 1 februari

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2019 10.00
Pressmeddelande

75 %, dvs. Seiskavitonen, är arbets- och näringsministeriets podcast om tillväxten i Finland. Den behandlar stora, små, tunga, lätta och ibland även lite överraskande frågor. När dessa frågor bemöts kan Finlands sysselsättningsgrad höjas till 75 procent.

I varje avsnitt av 75 %-podden går man igenom en avgörande utmaning i den finländska ekonomin, den bakomliggande megatrenden, målet i samband med utmaningen och sätten att nå målet i framtiden.

Varje avsnitt av 75%-podden har två gäster: en sakkunnig från ANM som betraktar frågan med tanke på det politiska beslutsfattandet samt en intressant gäst som är insatt i frågan genom företags, företagares och arbetstagares vardag. Programvärd för podcasten är Reetta Räty.

Det första avsnittet kommer ut den 1 februari. Det finns på adressen tem.fi/75-podcast samt på iTunes och Spotify.

Den första delen behandlar konkurrenspolitiken och marknaden i Finland. Temat diskuteras av arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson och Konkurrens- och konsumentverkets generaldirektör Kirsi Leivo.

I fortsättningen ges podcastavsnitten ut på fredagar ända till den 5 april.

Ytterligare upplysningar:
Mikko Koivumaa, kommunikationsdirektör, ANM, tfn 029 504 7030

Back to top