Skip to content

TEM: Posivan rakentamisluvan voimassaoloehto täyttyy

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2016 11.35
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaanotti 14.12.2016 Säteilyturvakeskuksen (STUK) lausunnon, jossa todetaan, että Posiva on aloittanut loppusijoituslaitoksen rakentamisen Eurajoelle. STUK totesi marraskuun lopussa, että Posiva on saavuttanut valmiuden aloittaa loppusijoituslaitoksen rakentamisen ydinenergia-asetuksen 108 pykälän mukaisesti.

TEM on arvioinut rakentamisluvan voimassa ololle asetetun ehdon ja Posivan rakentamisen aloittamisesta saamansa tiedon ja toteaa, että ehto täyttyy.

Valtioneuvosto myönsi Posivalle rakentamisluvan marraskuussa 2015. Siihen asetettiin ehto, jonka mukaan lupa lakkaa olemasta voimassa, ellei Posiva aloita kapselointi- tai loppusijoituslaitoksen rakentamista kahden vuoden kuluessa.

STUK toteaa ministeriölle toimittamassaan lausunnossa myös, että sen arvion mukaan Posiva on täyttänyt rakentamisluvan voimassaoloehdon aloittaessaan loppusijoituslaitoksen rakentamisen urakasta, joka sisältää myös ydinturvallisuudelle merkityksellisiä rakenteita.

Loppusijoituksen aloittaminen vaatii toteutuakseen vielä valtioneuvoston myöntämän käyttöluvan. Posiva suunnittelee hakevansa käyttölupaa vuonna 2020 ja saavuttavansa loppusijoitusvalmiuden vuonna 2023.

Loppusijoituslaitokseen sijoitettavan käytetyn ydinpolttoaineen kokonaismäärä voi olla yhteensä enintään 6 500 tonnia uraania vastaava määrä. Tämä vastaa Posivan omistajien Teollisuuden Voima Oyj:n kolmen ja Fortum Power and Heat Oy:n kahden ydinvoimalaitosyksikön koko elinkaaren aikana syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen määrää.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 050 592 2109

Back to top