Skip to content

Arbetsminister Lindström på besök till Storbritannien

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2019 10.58
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström besöker Storbritannien den 30–31 januari 2019. Teman för besöket är bland annat främjande av sysselsättningen hos grupper med särskilda behov, invandrares integration samt Finlands förestående EU-ordförandeskap.

Under besöket träffar minister Lindström kabinettministern Amber Rudd, som ansvarar för arbets- och pensionsfrågor. De båda arbetsministrarna kommer under sitt möte att diskutera fungerande praxis för att främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra personer.

– Vi vet redan att arbetsmarknaden hos oss i Finland inte i tillräcklig utsträckning stöder partiellt arbetsföras möjligheter att bidra med sin arbetsinsats. Olika exempel på hur man gjort i Storbritannien är intressanta, eftersom vi också behöver de partiellt arbetsföras insats på arbetsmarknaden, säger arbetsminister Jari Lindström.

Sysselsättningsperspektivet betonas även vid ett möte på ledningsnivå vid Storbritanniens inrikesministerium, där diskussionsämnet är flyktingars och asylsökandes integration.

– Vi vill att integrationen ska vara effektiv och att de som kommer hit hittar så snabba vägar som möjligt in i arbetslivet. Förhoppningsvis hittar vi goda exempel och erfarenheter, fortsätter Lindström.

En hållbar framtid för arbetsmarknaden och lärdomar av Universal Credit-modellen diskussionsämnen vid mötena

Under sitt besök fördjupar sig arbetsminister Lindström i den omfattande handlingsplan för att reformera arbetsmarknaden (The Good Work Plan) som Storbritanniens regering nyligen publicerade. Vid mötet med den brittiska kabinettministern Greg Clark, som ansvarar för närings- och energifrågor och industriell strategi, kommer även Finlands förestående EU-ordförandeskap att diskuteras.

Storbritanniens lärdomar av att reformera den sociala tryggheten genom en övergång till den modell som kallas Universal Credit har väckt stort intresse i Finland. Universal Credit-modellen kommer att diskuteras vid arbetsminister Lindströms lunchmöte med direktören för forskningsinstitutet Institute for Fiscal Studies Robert Joyce.

Under besöket träffar minister Lindström dessutom finländska studerande och representanter för finländska företag i Storbritannien.

Du kan följa besöket på arbets- och näringsministeriets Twitterkonto @TEM_uutiset under hashtaggen #JarppaLondon.

Ytterligare upplysningar:

Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 447 1255

Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8278

Back to top