Skip to content
Media

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i december

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2019 9.11
Pressmeddelande

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 66 800, vilket är 24 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 95 000, dvs. 16 000 färre än vid samma tidpunkt föregående år.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 256 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 39 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 27 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 900 färre än i förra december, dvs. sammanlagt 33 400. I januari–december avslutades i genomsnitt 69,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,0 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 45 900 nya lediga jobb, dvs. 5 600 fler än i förra december. Allt som allt fanns det i december 89 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av december deltog 116 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 1 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av december fanns det i hela landet 21 400 permitterade, vilket är 4 100 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 15 400, vilket är 2 000 färre än i förra december.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 5,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 84 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,1 procent, dvs. 2,5 procentenheter högre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 146 000, vilket är 82 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 5,4 procent, dvs. 3,0 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Back to top