Työllisyyskatsaus


Työllisyyskatsaus on työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittain Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.
Vertailu on katsauksessa edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen kausivaihtelun poistamiseksi. Kunkin kuukauden Työllisyyskatsaus julkistetaan seuraavan kuukauden loppupuolella etukäteen vahvistettujen julkistamispäivien mukaisesti.  Työllisyyskatsauksen ISSN-tunnus on 1797-3694 (verkkojulkaisu).

Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilaston keskeiset tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen ilmaisessa StatFin-tilastotietokannassa. StatFin-tilastotietokannan suora osoite on https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyonv/