Development Project of Immigrant Legislation and Permit Procedures

TEM027:00/2020 Development

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säännösten ja menettelyjen kehittämiseksi. Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke koordinoi asettamispäätöksessä mainittujen hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa.

Basic information In progress

Project number TEM027:00/2020

Case numbers VN/3563/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 17.4.2020 – 31.12.2024

Date of appointment 17.4.2020

Goals and results

• Tehostetaan ja nopeutetaan työperusteisen oleskeluluvan käsittelyaikoja vahvistamalla edustustoverkkoa sekä purkamalla prosesseihin liittyviä pullonkauloja selvitysten pohjalta.
• Varmistetaan työperusteisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely tavoitteena keskimäärin kuukauden käsittelyaika.
• Helpotetaan ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta.
• Opiskelijoille myönnetään oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeen sitä pidennetään kahteen vuoteen.
• Varmistetaan kausityöntekijöiden työperusteisten oleskelulupien riittävän nopea käsittely yritysten työvoimatarpeen turvaamiseksi.
• Parannetaan kausityöntekijöiden mahdollisuuksia vaihtaa työnantajaa.
• Varmistetaan, että Suomeen töihin tulevat saapuvat maahan työntekoon tarkoitetulla luvalla (muun muassa turistiviisumien käytön kitkeminen).
• Ulkomaisten ei-työsuhteisten kausityöntekijöiden asema turvataan lainsäädännön keinoin (esimerkiksi marjanpoimijat).
• Uudistuksissa otetaan huomioon ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta. Työsuojeluvalvonnan resursseja lisätään työturvallisuuden, harmaan talouden torjunnan, palvelussuhteen ehtojen valvonnan sekä ulkomaisen työvoiman valvonnan tehostamiseksi. Viranomaisten keskinäistä tiedonkulkua parannetaan.
• Työvoiman liikkuvuuden ja kohtaannon varmistamiseksi sekä saatavuusharkinnan joustavoittamiseksi arvioidaan tarve alueellisten työlupalinjausmenettelyjen yhdistämiseksi laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
• Työperäisessä maahanmuutossa EU- ja ETA-alueen ulkopuoliseen työvoimaan sovelletaan saatavuusharkintaa eurooppalaisen valtavirran mukaisesti.

Summary

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säännösten ja menettelyjen kehittämiseksi. Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke koordinoi asettamispäätöksessä mainittujen hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoa.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kirjauksia ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säännösten ja menettelyjen kehittämiseksi.

Hallitusohjelman kirjaukset ulottuvat työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille.

Tästä syystä edellä mainitut ministeriöt ovat päättäneet asettaa kehittämishankkeen yllä mainittujen hallitusohjelman kirjausten toimeenpanemiseksi ja toimeenpanon koordinoimiseksi. Kehittämishanke koostuu ohjausryhmästä ja viidestä alatyöryhmästä:

1) Kehittämishankkeen ohjausryhmä
2) Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sujuvoittamisen alatyöryhmä
3) Ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmä
4) Ulkomaalaisia kausityöntekijöitä koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmä
5) Oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvien viranomaismenettelyjen nopeuttamisen alatyöryhmä
6) Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn alatyöryhmä

Hanke toteutetaan osana Talent Boost -toimenpideohjelman kokonaisuutta.

Read more

Comments sought on government proposal to simplify residence permits for researchers

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release

Poor accommodation of foreign workers often reveal even other exploitation – authorities must work closer together to prevent abuse

Ministry of Social Affairs and Health Ministry of Economic Affairs and Employment Press release

Amended law to ease entry and retention of international students in Finland 

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release