Skip to content
Media

ESA:s generaldirektörs besök i Finland medför beslut om rymdaccelerator

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2017 12.36
Pressmeddelande

Johann-Dietrich Wörner, generaldirektör för Europeiska rymdorganisationen besökte Finland den 8 juni 2017. Under besöket offentliggjorde beslutet om att ESA:s rymdaccelerator inrättas i Finland. Torsdag morgon träffade Wörner arbetsminister Jari Lindström och Finlands ESA-delegater.

– För Finlands del är det viktigt att diskutera metoder för att finländska företag bättre än i nuläget ska kunna delta i rymdorganisationens verksamhet och samarbetsnätverk. Genom rymdacceleratorn och det arktiska samarbetet skapas nya möjligheter för finländska företag och forskningsorganisationer, konstaterar överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Under förmiddagen höll Wörner en föreläsning på ett seminarium om rymdindustri vid Helsingfors universitets observatorium och deltog i en paneldebatt. Seminariet ordnades av arbets- och näringsministeriet och Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry i samarbete.

– Vi har rymdkompetens på ytterst hög nivå och konkurrenskraftig rymdindustri med internationella nätverk. Wörner var intresserad av vår kompetens och våra mål samt det SMF-perspektiv som vi lyfte fram, summerar Veera Sylvius, ordförande för rymdgruppen vid PIA ry och VD för Space Systems Finland Oy.  

På eftermiddagen besökte Wörner Meteorologiska institutet och träffade institutets ledning samt experter på arktisk forskning. Teman var Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet och ESA:s arktiska projekt. Dessutom träffade han Tekes generaldirektör Pekka Soini.

Centrala teman för besöket var rymdacceleratorn, arktiska aspekter och återgäldande

Inrättandet av ESA:s rymdaccelerator (Business Incubation Center) i Finland är ett viktigt tillskott i innovationssystemet i Finland och bidrar till uppkomsten av nya företag i sektorn. Acceleratorn inleder sin verksamhet hösten 2017. Den inrättas i Aalto-universitetets lokaler i Otnäs. I samarbetet deltar också Esbo stad och Helsingfors stad samt och Turku Science Park.

Finlands styrka i rymdsamarbetet är arktisk kompetens. Finland understöder ESA:s åtgärder för att inkludera den arktiska dimensionen i dess program. Rymdorganisationens Space&Arctic Task Force inrättades på initiativ av Finland. ESA:s aktiva agerande i arktiska frågor har ett naturligt samband med Finlands tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet, som inleddes i maj.

Enligt ESA:s industripolitik återgäldas de avgifter som ett medlemsland betalat till organisationen i form av beställningar till företag och forskningsorganisationer i medlemslandet. De beställningar som Finland fått understiger för närvarande målnivån. Diskussioner om åtgärdande av det otillräckliga återgäldandet fördes också under generaldirektörens besök.

Ytterligare upplysningar:
Ilona Lundström, överdirektör, ANM, tfn 046 920 2344
Kimmo Kanto, servicedirektör, Tekes, tfn 050 557 7852

Back to top