Skip to content

EU:s ministrar för sysselsättning och sociala frågor diskuterar betydelsen av flexibla arbetsformer, kompetensutveckling och jämställdhet för återhämtningen från coronakrisen

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2020 15.46 | Publicerad på svenska 9.6.2020 kl. 16.44
Pressmeddelande
Bild: EU

EU:s återhämtning efter coronavirusläget är tema för det informella mötet mellan EU:s social-, arbets- och jämställdhetsministrar den 9 juni. Finland företräds vid mötet via videoförbindelse av Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Ministrarna dryftar tillämpningen av digitala och miljövänliga arbetsformer också efter coronakrisen, kompetensutveckling och sätt att öka jämställdheten mellan könen.

Ministrarna diskuterar de åtgärder på nationell nivå och EU-nivå som vidtas inom sysselsättnings- och socialpolitiken för att återhämta sig från coronavirusepidemin. Finland betonar en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar återuppbyggnad enligt tanken om välfärdsekonomi. Åtgärderna ska inriktas på användning av grön och digital teknologi, stödjande av sysselsättningen och utveckling av digital kompetens. Samtidigt ska man bekämpa utslagning och se till att de unga kommer in på arbetsmarknaden.

Krisen till följd av coronaviruset har drabbat värst de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden. I Finland har ungdomsarbetslösheten mer än fördubblats jämfört med förra året och antalet unga arbetslösa kvinnor har ökat ännu mer.

Främjande av jämställdhet mellan könen är viktigt under och efter krisen

Ministrarna diskuterar också hur medlemsländerna upprätthåller och främjar jämställdheten mellan könen under coronaviruskrisen med beaktande av särskilt de mest utsatta. Finland anser att det är viktigt att främja jämställdheten mellan könen både under krisen och i återhämtningen från den. Finland betonar också EU:s starka jämställdhetsstrategi och ett effektivt genomförande av den.

– Effekterna av coronapandemin och relaterade åtgärder påverkar olika grupper och kön på olika sätt. Främjande av jämställdheten mellan könen är viktigt under krisen och i eftervården både i Finland och EU. Jämställdhetsperspektivet bör integreras som en integrerad del av åtgärderna för att klara av och återhämta sig från coronakrisen. EU:s jämställdhetsstrategi har en central roll i detta arbete, säger minister Blomqvist.

Ytterligare information:

Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 131
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 425
Noora Saarinen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 039

Back to top