Skip to content

Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör byts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2020 17.15 | Publicerad på svenska 14.4.2020 kl. 10.47
Pressmeddelande

Tomi Lounema ber om avsked från sitt uppdrag på grund av bristerna i upphandlingen av skyddsutrustning. Janne Känkänen ersätter honom som tillfällig verkställande direktör.

Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör Tomi Lounema har begärt om avsked från sitt uppdrag med omedelbar verkan. Lounema underrättade arbetsminister Tuula Haatainen om sitt beslut den 10 april. Försörjningsberedskapscentralen är verksam inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Orsaken till att Lounema sade upp sig är bristerna i förfarandet vid upphandlingen av andningsskydd och den förtroendekris detta ledde till.

Torsdagen den 9 april bad arbetsministern Försörjningsberedskapscentralen lämna en utredning om den upphandling skyddsutrustning som varit aktuell i offentligheten. Utredningen lämnas till ministeriet tisdagen den 14 april. Försörjningsberedskapscentralens styrelse beslutade samma dag att beställa en extern granskning av de redan genomförda affärstransaktionerna.

– Dessa upphandlingar håller på att utredas, men läget har lett till att Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktörs förutsättningar att fortsätta i sitt arbete har minskat väsentligt. I denna utmanande situation är det viktigast att trygga Försörjningsberedskapscentralens förmåga att genomföra kritiska upphandlingar för att Finland ska kunna skydda sig mot coronaviruset, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Minister Haatainen har utnämnt politices magister, direktör Janne Känkänen till tillfällig verkställande direktör från och med den 11 april 2020 till dess att statsrådet utser en ny verkställande direktör. Känkänen är direktör för EU-ärenden och internationella frågor vid arbets- och näringsministeriet. Ministeriet hade den 7 april förordnat honom att tillfälligt övergå till Försörjningsberedskapscentralen för att stödja centralen vid upphandlingen av kritiska skyddsredskap.

Ytterligare upplysningar:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7232, [email protected]
Ilona Lundström, överdirektör och ordförande för Försörjningsberedskapscentralens styrelse, ANM, tfn 029 504 7186, [email protected]
tillfällig verkställande direktör (fr.o.m. 11.4.2020) Janne Känkänen, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 029 539 64990, [email protected]

Back to top