Skip to content
Government and ministries

Kanslichef Gustafsson till Tallinn för inofficiellt möte i konkurrenskraftsrådet

Arbets- och näringsministeriet
17.7.2017 10.02
Pressmeddelande

Ett inofficiellt möte mellan EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft och telekommunikation ordnas i Tallinn den 17–18 juli 2017. Tema för mötet är ett digitalt Europa med fri rörlighet för data, vilket är en av prioriteringarna under Estlands ordförandeskap i EU.

Finland representeras vid det inofficiella rådsmötet av kommunikationsminister Anne Berner (telekommunikation) och arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson (konkurrenskraft).

– Digitalisering är ett viktigt tema för Finland och en av regeringens strategiska prioriteringar; målet är att digitalisera alla offentliga tjänster för medborgare och företag och att utnyttja artificiell intelligens och robotik i myndigheternas verksamhet och vid datainsamling. Estland har som ordförandeland på ett pragmatiskt sätt lyft fram dessa viktiga och aktuella teman – Finland kan ge detta sitt starka understöd, konstaterar kanslichef Gustafsson.

I diskussionen om den inre marknaden för tjänster poängterar Estland särskilt digitaliseringen av nationella myndighetssystem och deras användbarhet över statsgränserna.

– De nationella myndigheternas elektroniska system för informationsutbyte fungerar bra på många håll i Europa, och vi vill stödja utvecklingen av systemet och en ännu bredare användning av det, säger kanslichef Gustafsson.

– Minst lika viktigt är det att främja gränsöverskridande användning av digitala offentliga tjänster bland medborgare och företag. Teknologiskt högt utvecklade, digitala offentliga tjänster är av kritisk betydelse för företag som är verksamma på EU:s inre marknad, konstaterar kanslichef Gustafsson.

Vid det informella rådsmötet fattas inga beslut, utan avsikten är att diskutera aktuella frågor utifrån tidigare beslut. I diskussionen i Tallinn deltar också aktörer från olika sektorer samt representanter för näringslivet.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn +35829 50 47400
Akseli Koskela, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +35829 50 48267

Back to top