Skip to content
Government and ministries

Konkurrenskraftsministrarna diskuterar återhämtning av EU:s ekonomi

Arbets- och näringsministeriet
14.5.2020 13.17
Pressmeddelande

Ministrarna med ansvar för EU:s konkurrensförmåga och industrin håller en videokonferens fredagen den 15 maj 2020, där temat är återhämtning av EU:s ekonomi från coronaviruspandemin. Från Finland deltar i mötet näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Tuula Haatainen.

– Coronavirusets konsekvenser för ekonomin och företagen är ytterst allvarliga. För att vi ska klara oss ur krisen behöver vi samarbete på EU-nivå. Inom EU borde man särskilt satsa på att bygga en bro över coronakrisen, säger näringsminister Mika Lintilä.

– EU:s inre marknad har fungerat väl under krisen, och den behövs också för återhämtningen av ekonomin. En rättvis övergång till en grön och digital ekonomi samt satsningar på kompetens stärker EU:s inre marknad och sysselsättningen. Det är särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid unga. Vi har inte råd att förlora en hel generation på grund av krisen, betonar arbetsminister Tuula Haatainen.

Inre marknad, grön utveckling och digitalisering är teman för mötet

Syftet med mötet är att ge konkurrenskraftsministrarna möjlighet att framföra sina synpunkter om prioriteringarna och åtgärderna i fråga om EU:s framtida återhämtningsplan. Vid mötet diskuteras de näringar som lidit mest och EU:s tillväxtstrategi den gröna given. Ministrarna behandlar särskilt följande aspekter:

  • Hur väl EU:s inre marknad fungerar
  • Industripolitik, europeiska industrins återhämtning och de sektorer som lidit mest av coronaviruset
  • Betydelsen av EU:s tillväxtstrategi och digitaliseringen vid återhämtningen av ekonomin

Diskussionen förs utifrån ett bakgrundsprotokoll som EU-ordförandelandet Kroatien har utarbetat. Vid mötet fattas inga formella beslut.

Ytterligare upplysningar:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7224
Pauliina Porkka, arbetsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), tfn 029 504 8278
Venja Henningsen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7195

Back to top