Skip to content

Lisää avoimuutta verkkoalustojen ja hakukoneiden toimintaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2020 11.31
Uutinen

Uusi laki verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskevasta kieltomenettelystä tulee voimaan 12.7.2020. Lain taustalla on EU-asetus, jonka tavoitteena on lisätä verkkoalustojen ja hakukoneiden toiminnan avoimuutta.

EU-asetuksessa säädetään muun muassa määräajoista, joiden puitteissa verkkoalustojen on ilmoitettava yritykselle sopimusmuutoksista tai palvelun lopettamisesta. Lisäksi säädetään siitä, että verkkoalustan tai hakukoneen esittämien hakutulosten järjestykseen vaikuttavien tietojen on oltava yritysten saatavilla. Verkkoalustan tai hakukoneen on esimerkiksi ilmoitettava, miten maksuilla voidaan vaikuttaa hakutulosten järjestykseen.

Kansallisessa laissa on kyse EU:n asetusta täydentävästä sääntelystä. Yritykset ja niitä edustavat järjestöt voivat lain voimaantulon jälkeen saattaa markkinaoikeudessa vireille kieltomenettelyn, joka tähtää asetuksen vastaisen menettelyn lopettamiseen. Markkinaoikeus voi antaa verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajalle eli verkkoalustalle tai verkossa toimivalle hakukoneelle kiellon jatkaa asetuksen vastaisen menettelyn käyttämistä. Kieltoa voidaan tehostaa uhkasakolla.

Lisätietoja:
Hallitussihteeri Sami Teräväinen, TEM, p. 0295 060 088

Back to top