Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 22/2020 vp; EV 49/2020 vp)

HE 22/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitussihteeri Sami Teräväinen, p. +35 8295060088
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskevasta kieltomenettelystä ja lain oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen