Skip to content
Government and ministries

Ministeri Lindström: uusia keinoja vastaamaan työmarkkinoiden haasteisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö
5.9.2016 13.00
Tiedote

– Työmarkkinoihin vaikuttavat globalisaatio, väestön muutokset sekä teknologian kehitys. Meidän pitäisi hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja samalla varmistaa, että kukaan ei jää kehityksen ulkopuolelle. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoista työtä täytyy edistää, sanoi oikeus- ja työministeri Jari Lindström avauspuheessaan The Future of Work -konferenssissa Helsingissä 5.9.2016.

Konferenssin tarkoitus on tuoda pohjoismainen näkökulma Kansainvälisen työjärjestön, ILOn, aloittamaan maailmanlaajuiseen keskusteluun niistä mahdollisuuksista ja haasteista, joita globalisaatio, teknologiset muutokset ja työn tekemisen uudet muodot tuottavat niin maailmanlaajuisissa kuin pohjoismaisissa yhteyksissä.

– Yritysten ja työpaikkojen siirroille on useita eri syitä. Työpaikat saattavat kadota siitä syystä, että yritykset lopettavat toimintansa, mutta samaan aikaan syntyy uusia yrityksiä ja uusia työmahdollisuuksia. Teknologian tuomien muutosten myötä kynnystä yrittäjyyteen voidaan alentaa, ministeri Lindström sanoi.

Ministeri korosti myös sitä, kuinka tärkeää on, että lainsäädäntö vastaa näihin muutoksiin.

– Nykyistä lainsäädäntöä täytyy päivittää, jotta se voisi paremmin vastata uusien työn tekemisen muotojen asettamaan haasteeseen. Koulutuspolitiikkaamme pitäisi pystyä sopeuttamaan työntekijöiden ja työnantajien muuttuvien tarpeiden mukaan. Samalla kun tulevien muutosten ennakointi on vaikeutunut, siitä on myös tullut entistä tärkeämpää hallituksen toimenpiteitten suunnittelussa, ministeri Lindström sanoi.

Hän muistutti myös sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeydestä työelämässä. Ministeri painotti kansainvälisten työsopimusten merkitystä.

– Tasa-arvoinen palkka and syrjimättömyys ovat edelleen ajankohtaisia asioita. ILO voi työllään suuresti vaikuttaa esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tasa-arvoa täytyy parantaa kaikissa toiminnoissa, ministeri sanoi.

– ILO on YK:n vanhin erityisjärjestö, ja se viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2019. Aivan alusta alkaen kansainvälisten työsopimusten valmistelu ja edistäminen on nähty tärkeäksi. Pelättiin, että ilman kansainvälisiä työsopimuksia maat, joissa sosiaali- ja työalojen sopimukset olivat tyydyttävät, olisivat taloudellisesti heikommassa asemassa. Erityisesti tärkeimmät kansainväliset työsopimukset, jotka kattavat kokoontumisvapauden, oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin, yhtäläiset mahdollisuudet työssä sekä pakko- ja lapsityön kieltämisen, ovat erittäin tärkeitä myös nykyajan globaaleilla hyödyke- ja työmarkkinoilla, ministeri jatkoi.

Konferenssin järjesti työ- ja elinkeinoministeriö osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta. Konferenssiin kutsuttiin ILOn asiantuntijoita, pohjoismaisia tutkijoita, virkamiehiä ja työmarkkinajärjestöjen edustajia.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Liisa Heinonen, puh. 029 50 64131

Jari Lindström
Back to top