Skip to content

Definitionerna av måttenheter har ändrats – möjliggör en noggrannare mätning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 14.09 | Publicerad på svenska 15.6.2020 kl. 17.34
Nyhet

I Finlands lagstiftning har det gjorts ändringar i definitionerna av måttenheter. Bakgrunden till detta är revideringen av de vetenskapliga definitionerna av grundenheterna i det internationella måttenhetssystemet. Grundenheter är till exempel sekund, meter och kilogram. De reviderade definitionerna möjliggör en noggrannare mätning än tidigare och skapar en grund för nya innovationer och tekniker.

Det internationella måttenhetssystemet SI (Système International d' Unités) bygger på sju grundenheter: sekund (enheten för tid), meter (enheten för längd), kilogram (enheten för massa), ampere (enheten för elektrisk ström), kelvin (enheten för termodynamisk temperatur), mol (enheten för substansmängd) och candela (enheten för ljusstyrka). Gemensamt överenskomna måttenheter utgör till exempel grunden för internationell handel.

De vetenskapliga definitionerna av grundenheterna reviderades internationellt i november 2018. De grundläggande enheterna förblir oförändrade, men omdefinierades med hjälp av vissa konstanter. För konstanterna kom man överens om fasta exakta numeriska värden. Bindningen av definitionerna av grundenheter till vissa konstanter är den största förändringen i SI-systemet sedan det infördes 1960. Reformen förväntas förbättra grundenheternas stabilitet och tillförlitlighet på lång sikt samt mätningarnas noggrannhet och tydlighet.

Ändringen träder i kraft i Finland den 13 juni

Den ändring som avtalats på internationell nivå togs in i EU-lagstiftningen sommaren 2019. I Finland har iakttagandet av det internationella måttenhetssystemet fastställts genom lagen om måttenheter och mätnormalsystem. Med stöd av lagen föreskrivs det om definitionerna av SI-grundenheter i statsrådets förordning om måttenheter.

Statsrådet utfärdade den 11 juni 2020 förordningen om ändring av statsrådets förordning om måttenheter. Genom ändringen av förordningen genomförs den ändring som gjorts i EU-lagstiftningen. Ändringen träder i kraft den 13 juni 2020.

Revideringen av SI-grundenheternas definitioner skapar behov av att uppdatera till exempel läroanstalternas läromedel.

Ytterligare information:

Anne Hyartt, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 175

Back to top