Skip to content
Government and ministries

Nina Kopola blir generaldirektör för Business Finland

Arbets- och näringsministeriet
19.6.2019 14.55
Pressmeddelande
Niina Kopola

Teknologie licentiat Nina Kopola har från och med den 1 september 2019 utnämnts till generaldirektör för Business Finland. Kopola var 2011–2018 verkställande direktör för Suominen Oyj. Dessförinnan arbetade hon 2000–2011 i Dynea i olika uppgifter på chefsnivå. Hon har också arbetat på Neste Chemicals.

–Kopola bidrar med mångsidig erfarenhet av ledarskap och god kännedom om den globala omvärlden och internationella affärsverksamheten för Business Finland. Hon har en gedigen bakgrund som forskare samt direktör för forskning och produktutveckling, vilket ger henne ett bra perspektiv på ledning och utveckling av Business Finland, säger näringsminister Katri Kulmuni.

Uppgiften som generaldirektör för Business Finland Oy söktes inom utsatt tid av 42 personer. Uppgiften är tidsbunden och gäller fem år. Generaldirektören för Business Finland utnämndes av statsrådet på förslag av näringsminister Katri Kulmuni.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland är ett ämbetsverk inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Finansieringsverket och bolaget Business Finland Oy, som förvaltas av finansieringsverket, har som syfte att med innovationer och teknik som medel hjälpa näringar att förnya och utveckla sig samt att främja internationellt nätverkande och förbättra arbetslivets kvalitet. Business Finlands nuvarande generaldirektör Pekka Soini fortsätter sitt arbete tills hans ämbetsperiod löper ut.

Ytterligare upplysningar:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988
blivande generaldirektör Nina Kopola, tfn 050 385 2018

Back to top