Skip to content

Nationell finansiering för gränssamarbete 2018

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 11.46
Pressmeddelande

För gränsregionalt samarbete har det för 2014–2020 reserverats EU-finansiering till ett belopp av sammanlagt 161,3 miljoner euro. Programmen för gränsregionalt samarbete är en del av den EU-finansiering som Finland får.

Den 27 juni 2018 beviljade regeringen nationell finansiering för 2018 för samarbetsprogram som genomförs vid Finlands inre och yttre gränser (programmen Kolarctic, Karelia, Sydöstra Finland–Ryssland, Nord, Botnia-Atlantica och Mellersta Östersjön). Det gränsöverskridande samarbetet omfattar utveckling och integrering av gränsområdena.  

Drygt 21 miljoner euro för gränssamarbete som ingår i det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC)

Genom ENI CBC-samarbetsprogrammen Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland-Ryssland som delfinansieras av EU och verkställer gränssamarbetet inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet stärks stabiliteten, den ekonomiska utvecklingen och sammanhållningen i gränsområdena mellan Finland och Ryssland och i närheten av dem. Genom programmen finansieras bl.a. projekt för utveckling av företagsverksamhet, miljöprojekt och trafikprojekt.

Till de landskapsförbund som är förvaltningsmyndigheter för programmen beviljades som statens finansieringsandel 21 050 000 euro för att användas för sådana åtgärder som ingår i programmen.

2,8 miljoner euro för programmen inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS)

Genom samarbetsprogrammen Nord, Botnia-Atlantica och Mellersta Östersjön som delfinansieras av EU och verkställer målet europeiskt territoriellt samarbete stöds i första hand sådant gränsöverskridande samarbete inom gränsområdena i fråga som har samband med innovationer, förbättrande av små och medelstora företags konkurrenskraft, miljöskydd och främjande av hållbara transporter.

Till de landskapsförbund som beviljar finansiering anvisades som statens finansieringsandel 2 800 000 euro för att användas för sådana åtgärder som ingår i programmen.

 – Programmen är viktiga för Finland och utvecklandet av gränsområdena. Det är viktigt att deras verksamhet kan tryggas även i framtiden. Därför har vi också vid förhandlingarna om sammanhållningspolitiken understrukit vikten av att programmen fortsätter och att finansieringen är tillräcklig, säger näringsminister Mika Lintilä.

Mer information:

EU:s program för samarbete över de yttre gränserna (ENI CBC) 2014–2020

Målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) 2014–2020

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 340 2250
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922

Back to top