Skip to content
Government and ministries

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars

Arbets- och näringsministeriet
24.4.2018 9.08
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 264 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 53 100 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 12 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 82 900, vilket är 29 400 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 102 200, dvs. 19 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 400 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 32 200. I januari–mars avslutades i genomsnitt 69,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 7,2 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet permitteringar minskade

I slutet av mars fanns det i hela landet uppskattningsvis 23 200 permitterade, vilket är 7 000 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 15 300, vilket är 4 900 färre än i mars i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 63 700 nya lediga jobb, dvs. 4 000 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 141 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 132 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 400 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 37 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,0 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 240 000, vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,8 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna


Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Back to top