Skip to content

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni tammikuussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2018 9.07
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa yhteensä 285 800 työtöntä työnhakijaa. Se on 57 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 9 700:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 89 600, mikä on 32 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 108 800 eli 20 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa eli yhteensä 35 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammikuussa keskimäärin 70,0 prosenttia, mikä on 9,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin tammikuun aikana 74 600 eli 16 200 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli tammikuussa avoinna 113 800 työpaikkaa, mikä on 22 500 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa 24 800 henkilöä, mikä on 9 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 16 600 henkilöä, mikä on 6 900 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa 121 200 henkilöä, mikä on 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tammikuussa 71 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,3 prosenttia, mikä on 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 238 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:
TEM:n Työllisyyskatsaus
Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät
Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot ToimialaOnline -tilastokannasta: www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot
Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

Back to top