Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i januari

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2018 9.07
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 285 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 57 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 700. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 89 600, vilket är 32 200 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 108 800, dvs. 20 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 000 färre än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 35 400. I januari avslutades i genomsnitt 70,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 9,1 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 74 600 nya lediga jobb, dvs. 16 200 fler än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 113 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 22 500 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari fanns det i hela landet 24 800 permitterade, vilket är 9 100 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 16 600, vilket är 6 900 färre än i januari i fjol.
I slutet av januari deltog 121 200 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 500 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 71 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,3 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 238 000, vilket är 4 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,8 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än ett år tidigare

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.  

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt
Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner
Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi/ sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen