Program for diversity and inclusion in working life from the perspective of migrants

TEM121:00/2020 Development

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahan muuttaneiden näkökulmasta edistävän toimenpideohjelman ns. työelämän monimuotoisuusohjelman.

Basic information In progress

Project number TEM121:00/2020

Case numbers VN/22526/2020

Set by Ministry of Employment and the Economy

Term/schedule 14.10.2020 – 30.3.2023

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Finland built on trust and labour market equality

Tavoite Stability and trust in the labour market through collective bargaining

Action Putting together a broad-based action plan for promoting work-based immigration, focusing particularly on sectors suffering from labour shortages and on the specialists, students and researchers who are essential for RDI activities

Contact person
Anna Bruun, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 048 254
[email protected]

Goals and results

Työelämän monimuotoisuusohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttajien pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.

Ohjelman toimenpiteet kohdistuvat erityisesti työelämän monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta koskevan tiedon ja osaamisen kehittämiseen yrityksissä ja organisaatioissa, monimuotoisuuosaamisen lisäämiseen työnantajille ja –hakijoille suunnatuissa palveluissa, julkisen sektorin monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden lisäämiseen sekä syrjinnän vähentämiseen työelämässä.

Summary

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahan muuttaneiden näkökulmasta edistävän toimenpideohjelman ns. työelämän monimuotoisuusohjelman.

Starting points

Ohjelma perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan luodaan työelämän ohjelma lisäämään työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista sekä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja kehittämistä työpaikoilla.

Ohjelma liittyy laajasti hallituksen tavoitteeseen edistää maahanmuuttajien työllisyyttä. Se tukee osaltaan TalentBoost-toimenpideohjelman tavoitetta tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä ja yrittää. Ohjelma lisää työnantajien osaamista ja haluaa rekrytoida maahanmuuttajataustaisia. Ohjelma edesauttaa myös sitä, että täällä jo olevien maahanmuuttajien asiantuntemus voi vahvistaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden menestymistä.

Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuudella ja syrjimättömyydellä on kriittinen merkitys täällä olevien maahanmuuttajien työllistymiselle sekä Suomen houkuttelevuudelle osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana.

Monimuotoisuus hyödyttää yrityksiä. Yritys, jonka työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia on myös taloudellisesti kannattavampi. Yritykset näkevät monikulttuurisuuden hyötyinä erilaisten näkökulmien saamisen, innovointi- ja kehittämiskyvyn paranemisen, osaamisen monipuolistumisen, asiakaspalvelun paranemisen sekä työntekijöiden maailmankuvan laajenemisen ja suvaitsevaisuuden lisääntymisen.

Suomalaisilla työmarkkinoilla esiintyy huomattavaa rekrytointisyrjintää, joka kohdistuu erityisesti henkilöihin, joiden nimi viittaa taustaan Euroopan ulkopuolisista maista.

Työnantajilla on oletuksia kulttuurista rekrytoinnin esteenä. Työnantajat perustelevat haluttomuuttaan palkata maahan muuttaneita sillä, että lähtömaalla katsotaan olevan vaikutusta työssä pärjäämiseen tai sillä, ettei kaikilla ole edellytyksiä sopeutua työyhteisöön.

Ulkomaisten opiskelijoiden työnhaussa sosiaalisilla verkostoilla ja epävirallisilla kontakteilla on tärkeä rooli. Usein tieto työpaikoista kulkee ainoastaan epävirallisia kanavia pitkin ja työnantajat palkkaavat jo entuudestaan tutun hakijan. Työllistymistä edistää epävirallisien kanavien hyödyntäminen sekä suomalaiskontaktit.

Additional information

Read more

Working life diversity guide and company coaching to help create diverse work communities 

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release 7.4.2022 11.46

New e-training tool to help increase diversity in public administration  

Ministry of Economic Affairs and Employment News item 11.2.2022 11.09