Skip to content

I augusti fanns det 329 700 arbetslösa arbetssökande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2020 9.50 | Publicerad på svenska 22.9.2020 kl. 11.47
Pressmeddelande
Arbetslösä arbetssökande i slutet av augusti 2020.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 329 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 97 100 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 57 700. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av augusti fanns det i hela landet 77 800 permitterade, vilket är 65 600 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 61 000, vilket är 53 700 fler än i augusti i fjol. Från och med juli minskade antalet permitterade på heltid med 21 000.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 78 800. Detta är 15 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 115 300, det vill säga 28 200 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 12 400 fler än i augusti i fjol, det vill säga sammanlagt 42 000. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 63,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,8 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 55 500 nya lediga jobb, det vill säga 12 000 färre än i augusti i fjol. Totalt fanns det i augusti 98 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 19 500 färre än för ett år sedan.

I slutet av augusti deltog 106 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 200 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 65 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,5 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 211 000, vilket är 42 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar: 
Konsultativ tjänsteman Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Back to top