Hyppää sisältöön

Työttömiä työnhakijoita elokuussa 329 700

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2020 9.50
Tiedote
Työttömät työnhakijat elokuussa 2020.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa yhteensä 329 700 työtöntä työnhakijaa. Se on 97 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 57 700:lla. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää myös kokoaikaisesti lomautetut. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Koko maassa oli lomautettuna elokuun lopussa 77 800 henkilöä, mikä on 65 600 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 61 000 henkilöä, mikä on 53 700 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Heinäkuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni 21 000:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 78 800, mikä on 15 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 115 300 eli 28 200 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 12 400 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa eli yhteensä 42 000. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-elokuussa keskimäärin 63,0 prosenttia, mikä on 2,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuun aikana 55 500 eli 12 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 98 600 työpaikkaa, mikä on 19 500 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa 106 000 henkilöä, mikä on 6 200 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 65 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 71,5 prosenttia, mikä on 2,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 211 000, mikä oli 42 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia eli 1,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot: 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus. 

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut. 

Lisätietoja tilastojen eroista: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001.html 

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:
TEM:n Työllisyyskatsaus: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät: 
https://tem.fi/tilaston-julkistamispaivat-kuvaus-ja-laatuseloste

Työnvälitystilaston tietoja löytyy StatFin -tilastotietokannasta: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyonv/ (Nyt lisätty myös taulukot henkilön työllisyyskoodin mukaan alkaneista ja päättyneistä työnhauista ja jaksoista.)

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: https://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html
 

 
Sivun alkuun