Skip to content
Government and ministries

Fortum toimitti ministeriöön YVA-ohjelman Loviisan voimalaitoksen jatkosta

Työ- ja elinkeinoministeriö 13.8.2020 10.13
Tiedote
Fortum Loviisan voimalaitos

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) toimitti 13.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriöön ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka käynnistää YVA-menettelyn, jossa arvioidaan Loviisan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstä poiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen jatkovaihtoehtojen ympäristövaikutuksia.

YVA-ohjelmassa tarkasteltavat päävaihtoehdot ovat molempien laitosyksiköiden käytön jatkaminen noin vuoteen 2050 saakka tai ydinvoimalaitoksen käytöstä poisto nykyisten lupajaksojen (2027 ja 2030) päättymisen jälkeen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

TEM toimii hankkeen yhteysviranomaisena huolehtien arviointiohjelman ja -selostuksen nähtävillä olosta, kooten lausunnot ja mielipiteet sekä antaen niistä oman lausuntonsa. Ympäristöministeriö järjestää arviointiohjelmasta kuulemisen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan Espoon sopimuksen mukaisesti.

Useita vaihtoehtoja antaa lausuntoja ja mielipiteitä YVA-ohjelmasta 27.8.-26.10.2020

TEM tulee pyytämään lausuntoja viranomaisilta ja yhteisöiltä, sekä järjestää kuulemisen kansalaisille ja yhteisöille. Kuulemisaika on 27.8.-26.10.2020. Kuuleminen toteutetaan verkossa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lausuntoja ja mielipiteitä voi toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sähköpostilla [email protected] tai kirjeitse osoitteella, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Lausunnossa tai mielipiteessä pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/16076/2020. Esitetyt mielipiteet ja lausunnot julkaistaan ministeriön verkkosivuilla.

Ministeriö järjestää YVA-ohjelmasta myös julkisen yleisötilaisuuden myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Koronatilanteen salliessa kuuleminen järjestetään yleisötilaisuutena 3.9.2020 klo 18-21 Loviisanlahden koululla (Vanharanta 5, Loviisa).

Kuulemisissa esitetyt lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa YVA-ohjelmasta. YVA-ohjelmavaiheenjälkeen YVA-menettely jatkuu YVA-selostusvaiheella.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, puh. 029 504 8274
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125

Back to top