Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistynyt

Fortum Power and Heat Oy on toimittanut 13.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä kuvauksen ympäristön nykytilasta.

Arviointiohjelma koskee Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista ja vaihtehtoisesti käytöstäpoistoa. Loviisa 1- ja Loviisa 2- laitosyksiköiden sekä ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Ohjelmassa arvioidaan Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin kahdellakymmenellä vuodella sekä ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamista nykyisten lupajaksojen päätyttyä. Vaihtoehdoilla on vaikutusta ydinlaitoskokonaisuuteen kuuluvan matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen (voimalaitosjäte) loppusijoituslaitoksen käyttöaikaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) yhteysviranomaisena. Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen mukaisesti.

Arviointimenettelyyn sisältyy YVA-ohjelmasta kuuleminen, joka järjestettiin 27.8.–26.10.2020. Ministeriö pyysi lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta sekä varasi kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden lausuntojen ja mielipiteiden esittämiseen. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet on julkaistu tämän sivuston alalaidassa, ja ne otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa YVA-ohjelmasta. Ministeriön tietosuojaselosteet löytyvät täältä.  

Yleisötilaisuus järjestettiin 3.9.2020 Loviisanlahden koululla. Tilaisuudessa kansalaisilla oli mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. 

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa YVA-ohjelmasta 23.11.2020.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto ja Linda Kumpula