Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA-ohjelma

Fortum Power and Heat Oy toimitti 13.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelma). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä kuvauksen ympäristön nykytilasta.

Arviointiohjelma koskee Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoistoa. Loviisa 1- ja Loviisa 2- laitosyksiköiden sekä ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon kannalta tarpeellisten rakennusten ja varastojen nykyiset käyttöluvat päättyvät vuosina 2027 ja 2030. Ohjelmassa arvioidaan Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin kahdellakymmenellä vuodella sekä ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamista nykyisten lupajaksojen päätyttyä. Vaihtoehdoilla on vaikutusta ydinlaitoskokonaisuuteen kuuluvan matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen (voimalaitosjäte) loppusijoituslaitoksen käyttöaikaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) yhteysviranomaisena. Hankkeeseen sovelletaan myös valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ns. Espoon sopimuksen mukaisesti.

Ministeriö järjesti YVA-ohjelmasta julkisen kuulemisen, johon sisältyi myös yleisötilaisuus. Esitetyt lausunnot ja mielipiteet on julkaistu tämän sivuston alalaidassa, ja ne otettiin huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa YVA-ohjelmasta. 

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa YVA-ohjelmasta marraskuussa 2020.

Lisätietoja: Jaakko Louvanto ja Linda Kumpula