Skip to content
Media

Yhteiskunnallisille yrityksille lisää osaamista ja neuvontaa – rahoitushaku osaamiskeskuksen perustamiseksi käynnistyy

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2021 10.30
Tiedote

Uuden yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tavoitteena on saada Suomeen lisää yhteiskunnallisia yrityksiä ja edistää samalla osatyökykyisten työllisyyttä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 2.7–31.8.2021 haun valtionavustuksesta, jota myönnetään osaamiskeskuksen perustamiseen ja sen verkostomaiseen toimintaan.

Osaamiskeskuksen tehtäviä ovat muun muassa

  • rakentaa yhteiskunnallisiin yrityksiin erikoistuneet valtakunnalliset neuvonta- ja ohjauspalvelut
  • systematisoida yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaa tilastointia ja tiedonkeruuta
  • lisätä yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaosaamista, joka perustuu toiminnan vaikuttavuuteen
  • vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden skaalaamista eli laajempaa käyttöä
  • etsiä keinoja yhteiskunnallisten yritysten markkinoille pääsemiseksi
  • kehittää valtakunnallisia malleja osatyökykyisten työllistämiselle.

Valtionavustusta ei voi käyttää uuden organisaation perustamiseen tai olemassa olevan toimijan pysyväisluonteisen toiminnan rahoittamiseen. Sen sijaan osaamiskeskuksen toiminnan tulee muodostua verkostomaisesta yhteistyöstä nykyisten toimijoiden välillä.

Kolmen miljoonan euron määräraha on käytettävissä vuosina 2021–2023. Rahoituksen myöntämisen reunaehtoina ovat valtionavustuslaki ja EU:n valtiontukisääntely. Tarkemmat ehdot on määritelty hakuilmoituksessa (katso liite tiedotteen yhteydessä).

Osaamiskeskus toteuttaa yhteiskunnallisten yritysten strategiaa

Hallitus päätti puoliväliriihessä huhtikuussa 2021, että Suomeen perustetaan yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. Samalla se hyväksyi yhteiskunnallisten yritysten strategian, jolla lisätään uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää ja tunnettuutta sekä kehitetään niiden osaamista erityisesti toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Yksi strategian keskeisistä tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia.

Yhteiskunnallinen yritys on liiketoimintamalli, jonka ensisijainen tavoite on etsiä ratkaisuja johonkin yhteiskunnalliseen haasteeseen. Yritysten toiminta on kannattavaa, mutta arvopohjaista. Siksi ne eivät ensisijaisesti tavoittele voittoa omistajilleen vaan ohjaavat suurimman osan liikevoitostaan valitsemansa yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseen. Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamuoto voi olla yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai osuuskunta.

Vuonna 2020 valmistuneen selvityksen mukaan yhteiskunnallisia yrityksiä on Suomessa noin 1 700, joista yli puolet on sosiaali- ja terveysalan palveluja julkiselle sektorille tuottavia yhdistyksiä. Yhteiskunnallisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on Suomessa noin 5,8 miljardia euroa, ja ne työllistävät yli 50 000 työntekijää.

Lisätiedot:
työmarkkinaneuvos Tuija Oivo, TEM, p. 0295 049 040

Back to top