Skip to content
Government and ministries

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juli

Arbets- och näringsministeriet
22.8.2017 9.10
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juli sammanlagt 329 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 49 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 106 100, vilket är 21 000 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 115 700, dvs. 15 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 9 100 färre än i juli i fjol, dvs. till sammanlagt 45 700. I januari-juli avslutades i genomsnitt 63,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,5 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 39 200 nya lediga jobb, dvs. 3 200 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 75 200 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 7 500 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli fanns det i hela landet 22 300 permitterade, vilket är 9 300 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 13 900, vilket är 7 700 färre än i juli i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har ökat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 700 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 100 fler än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar sjönk med 400 från juni till juli.

I slutet av juli deltog 99 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 400 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 31 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,0 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 207 000, vilket är 6 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,5 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I ANM:s arbetsförmedlingsstatistik definieras en arbetslös som en person som inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt genom företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas som arbetslösa dessutom personer som är permitterade på heltid, men inte personer som är studerande på heltid. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning har en snävare definition av vem som är arbetslös; den förutsätter att en arbetslös under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och skulle kunna börja arbeta inom de följande två veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www.toimialaonline.fi/ sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Back to top