Hyppää sisältöön
Media

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni heinäkuussa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2017 9.10
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 329 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 49 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 8 900:lla. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 106 100, mikä on 21 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 115 700 eli 15 600 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 9 100 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa eli yhteensä 45 700. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-heinäkuussa keskimäärin 63,2 prosenttia, mikä on 2,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin heinäkuun aikana 39 200 eli 3 200 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli heinäkuussa avoinna 75 200 työpaikkaa, mikä on 7 500 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna heinäkuun lopussa 22 300 henkilöä, mikä on 9 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 13 900 henkilöä, mikä on 7 700 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat lisääntyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 700 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 100 enemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä laski kesäkuusta heinäkuuhun 400:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa 99 800 henkilöä, mikä on 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli heinäkuussa 31 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 72,0 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 207 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:
TEM:n Työllisyyskatsaus

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline -tilastokannasta: http://www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus

 
Sivun alkuun