Skip to content

Tietoa koronaviruksesta useilla kielillä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.4.2020 16.02
Uutinen

Monilla tahoilla on herännyt huoli siitä, saavatko erilaiset kieliryhmät riittävästi koronavirukseen liittyvää tietoa. Viranomaistietoa useilla eri kielillä julkaistaan ja kootaan yhteen monilla eri verkkosivustoilla. Tieto on kuitenkin hajallaan, eikä verkkoviestintä tavoita kaikkia kohderyhmiä. Tämä voi johtaa siihen, että kielivähemmistöt eivät saa tarpeeksi tietoa koronaviruksesta ja sen vaikutuksista.

Kielivähemmistöjen tavoittamiseen tarvitaan erilaisia viestintäkeinoja ja -kanavia, mm. sosiaalinen media ja maahanmuutto- ja kotoutumistyötä tekevät järjestöt ovat avainasemassa. Verkossa eri kielillä julkaistua viestintää koronaviruksesta on jo paljon. Video-, kuva- ja äänimateriaalit tavoittavat myös luku- ja kirjoitustaidottomat.

TEM ja kotouttamisen osaamiskeskus edistävät yhteistyökumppaniensa kanssa omalta osaltaan monikielisen tiedon välitystä eri kanavissa.

Viranomaisten ja muiden tahojen tarjoamaa monikielistä koronatietoa julkaistaan kootusti muun muassa infoFinland.fi- ja kotouttaminen.fi-sivustoilla. Myös Yle tarjoaa tietoa koronaviruksesta useilla eri kielillä.

Back to top