Hoppa till innehåll

Information om coronaviruset på flera språk

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2020 16.02 | Publicerad på svenska 16.4.2020 kl. 13.38
Nyhet

På många håll har det uttryckts oro över huruvida olika språkgrupper får tillräckligt med information om coronaviruset. Myndighetsinformation om coronaviruset på flera olika språk publiceras och sammanställs på många olika webbplatser. Informationen är dock utspridd och kommunikationen på nätet når inte alla målgrupper. Detta kan leda till att språkminoriteterna inte får tillräcklig information om coronaviruset och dess effekter.

För att nå språkminoriteterna behövs det olika kommunikationsmetoder och kommunikationskanaler, och i detta arbete är bland annat sociala medier och organisationer som arbetar med migration och integration i nyckelställning. Det finns redan mycket information om coronaviruset på olika språk på webben. Video-, bild- och ljudmaterial når också dem som inte kan läsa och skriva.

Arbets- och näringsministeriet och kompetenscentret för integration av invandrare främjar tillsammans med sina samarbetspartner förmedlingen av flerspråkig information via olika kanaler.

På bland annat webbplatserna infoFinland.fi och integration.fi finns det samlad flerspråkig information om coronaviruset som tillhandahållits av myndigheter och andra aktörer. Även Yle har sammanställt information om coronaviruset på flera olika språk.

Tillbaka till toppen