Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Työllisyyden edistäminen esillä EU:n työ- ja sosiaaliministereiden kokouksessa

Arbets- och näringsministeriet
15.6.2016 11.15
Tiedote
EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto kokoontuu Luxemburgissa 16-17.6.2016. Kokouksessa Suomea edustaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Neuvosto käy periaatekeskustelun eurooppalaisesta ohjausjaksosta, joka on osa EU:n ohjausjärjestelmää. Ohjausjakso sisältää muun muassa uudistuksia kasvun ja työllisyyden edistämiseen. Neuvosto hyväksyy ohjausjakson mukaiset suositukset kullekin jäsenvaltiolle.

Komission ehdottamissa työllisyyssuosituksissa vuosille 2016-2017 Suomea kehotetaan varmistamaan työmarkkinaosapuolten roolia kunnioittaen, että palkanmuodostusjärjestelmämme lisää paikallista sopimista, poistaa jäykkyyksiä sekä edistää näin kilpailukykyä ja vientiteollisuusvetoisuutta.
 
Suosituksissa kehotetaan myös lisäämään kannustimia työn vastaanottamiseen ja varmistamaan, että käytössä on kohdennettuja ja riittäviä työvoimapolitiikan toimenpiteitä, myös maahanmuuttajille. Lisäksi suosituksissa kehotetaan toimenpiteisiin, joilla vähennetään alueellista ja osaamiseen liittyvää kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuutta.

Muita Suomelle osoitettuja suosituksia ovat muun muassa julkisen talouden sopeuttaminen, kilpailun lisääminen palvelualoilla ja yrittäjyyden edistäminen.

Suomi katsoo, että komission esittämät työllisyyssuositukset vastaavat hyvin Suomen keskeisimpiin työmarkkinoiden haasteisiin. Niitä ovat kilpailukyvyn puutteet, korkea työttömyys, työn vastaanottamisen kannustavuus ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat. Ehdotukset ovat linjassa hallitusohjelman kanssa ja tukevat sen toimeenpanoa.

Työ- ja sosiaaliministerit keskustelevat lisäksi yrittäjien ja itsensä työllistäjien sosiaaliturvasta.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, puh. 029 506 4131

Tillbaka till toppen