Strukturomvandling

Strukturomvandlingar hör till den normala utvecklingen av den regionala ekonomin och den normala förnyelsen av näringsstrukturen. Finlands näringsstruktur har förändrats kraftigt under det senaste decenniet, och i synnerhet inom den traditionella industrin har tiotusentals jobb gått förlorade. Den kraftiga strukturomvandlingen har under de senaste åren även drabbat IKT-branschen.

Det bästa sättet att hantera en strukturomvandling och skydda sig mot plötsliga strukturomvandlingar är en mångsidig näringsstruktur som förnyar sig. Främjande av helt nya tillväxtbranscher och en utbildningspolitik som följer med sin tid dämpar konsekvenserna av strukturomvandlingarna. Ett kontinuerligt utvecklande av näringspolitiken, förståelse av företagens synsätt, förmåga att lösgöra sig från gamla strukturer, dvs. ett proaktivt förhållningssätt till förändringar i näringsstrukturen och samhället, snabbar upp återhämtningen efter strukturomvandlingssituationer.

Företagsverksamheten i regionerna och dess förnyelse, påskyndande av tillväxten och internationaliseringen samt de arbetstillfällen som därigenom uppstår står i centrum för förnyelsen av näringsstrukturen.
Vid hanteringen av en förutsedd strukturomvandling understryks utnyttjande av prognoser i ledningen, regionernas egen beredskap och deras ansvar i utvecklingen och förnyandet av näringarna samt stärkande av en smart specialisering och försökskultur. De sysselsättnings- och företagsfinansieringsinstrument som är tillgängliga används från fall till fall och kombineras.

Genom åtgärder för förutsedd strukturomvandling påskyndas strukturomvandlingen i regionerna, genomförs snabba, nya åtgärder av försökskaraktär och stärks regionens förmåga att anpassa sig till förändringar i näringsstrukturen (resiliens). Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet är centrala åtgärder.

Ytterligare upplysningar: jarmo.palm(at)tem.fi