Strukturomvandling

Strukturomvandlingar utgör en del av den normala utvecklingen av den regionala ekono-min och förnyelsen av affärsverksamheten. Finlands näringsstruktur har förändrats kraftigt under det senaste årtiondet, och i synnerhet inom den traditionella industrin har tiotusen-tals arbetsplatser försvunnit.

Den kraftiga strukturomvandlingen har under de senaste åren också drabbat IKT-branschen. Det bästa sättet att hantera strukturomvandlingar och skydda sig mot plötsliga strukturomvandlingar är en mångsidig näringsstruktur som förnyar sig. Främjandet av helt nya tillväxtbranscher och en tidsenlig utbildningspolitik dämpar konsekvenserna av strukturomvandlingar. En förutseende inställning till förändringarna i näringsstrukturen och samhället snabbar upp återhämtningen från strukturomvandlingen. 

Förnyelse, tillväxt och internationalisering inom näringslivet och företagsverksamheten samt försök som främjar sysselsättning och företagsverksamhet har en viktig roll.

Vid hanteringen av en förutsedd strukturomvandling understryks utnyttjande av prognoser i ledningen, regionernas egen beredskap och deras ansvar i utvecklingen och förnyandet av näringarna samt stärkande av en smart specialisering och försökskultur. De sysselsättnings- och företagsfinansieringsinstrument som är tillgängliga används från fall till fall och kombineras.